Rozšírenie pokrytia pre všetkých žiadateľov okrem Rádia Viva

Licenčná rada včerajším rozhodnutím formálne potvrdila udelenie nových frekvencií pre všetkých žiadateľov okrem Rádia Viva, ktoré si musí na rozšírenie do Žiaru nad Hronom nejaký čas počkať. Vypočutia väčšiny žiadateľov boli viac-menej formálne, odzneli však aj niektoré zaujímavé skutočnosti.

Rádio Expres – Bardejov 98.2, Dolný Kubín 95.4, Zvolen 92.6 MHz
Najpočúvanejšie slovenské rádio sa s trojicou frekvencií priblíži k necelej štvrtej desiatke vysielačov. Aj preto členov licenčnej rady zaujímalo, ako sa nové frekvencie prejavia na pokrytí, a čo vysielateľovi prakticky prinesú. „Čiastočne sa to na pokrytí odrazí, pretože rozvysielanie každej frekvencie je pre nás nová investícia. Pri rozšírení pokrytia sa vždy snažíme poskytnúť naše servisy na územiách, kde zatiaľ nie sú,“ uviedla riaditeľka rádia Expres Eva Babitzová. „Cez tieto vysielače dokryjeme mestá, aj cestné ťahy. Naše pokrytie vzrastie asi o jedno percento,“ doplnil František Maron. Obaja zástupcovia členom Rady osvetlili aj výmenu zvolenskej frekvencie so Slovenským rozhlasom. Expres sa v prospech verejnoprávneho vysielateľa vzdal kmitočtu 89.0, výmenou za 92.6 MHz, čo by sa malo zlepšiť v pokrytí na oboch stranách. Napríklad, Slovenský rozhlas bude môcť vo Zvolene navýšiť výkon na 1kW, pričom nadobudnutá frekvencia by mala byť určená pre SRo 4 Rádio_FM. Expres získa menšie zarušenie oblasti v okolí Žarnovice, pokrytie Zvolena mu zostane rovnaké.
Zmena pokrytia: nárast z 78.75 na 79.65 % obyv.


Rádio Lumen – Senica 96.1 MHz
Duchovne zamerané Rádio Lumen má veľmi bohatú sieť vysielačov porovnateľnú s celoplošnými gigantami ako Expres alebo Viva. Zlepšenie signálu na západnom Slovensku nastalo tento rok vďaka rozvysielaniu bratislavskej frekvencie 93.8 MHz z Kamzíka, ktorú Lumen získal po rádiu BBC World Service. Pokrytie v niektorých častiach Záhoria však nie je ani vďaka tejto frekvencií dostatočné, čo viedlo k úspešným snahám o vlastnú koordináciu v Senici. „Severný kút Záhoria sme podľa počítačovej simulácie nepokryli, takže sme rátali s tým, že budeme asi potrebovať aj ďalšiu frekvenciu a chceli sme aj podľa ohlasov zistiť, ktoré miesto a kde musíme dokryť. Podľa toho sme zvolili Senicu, kam 93.8 z Bratislavy nedosahuje. Niektoré oblasti ešte stále zostanú hluché, ale budeme sa môcť zaoberať ďalšími nízkovýkonnými vysielačmi,“ povedal na vypočutí riaditeľ rádia Lumen Juraj Spuchľák. Zároveň priblížil aj približné rozdelenie prijmov, ktoré pripadá na každý vysielač. Do dvoch až troch rokov po rozvysielaní frekvencie sa očakáva, že 20-25 percent prostriedkov potrebných na prevádzku uhradia jednotlivci – poslucháči stanice. Podobná skúsenosť sa už potvrdila pri iných rozvysielaných frekvenciách Rádia Lumen. Otázka rozšírenia pokrytia však nemusí byť uzavretá len na Záhorí, biele mapy sú podľa Spuchľáka aj v ďalších oblastiach. „Z veľkých oblastí nám chýba ešte Snina a Stropkov. Aj Zamagurie je zložité kvôli členeniu, a biely pás je aj pod Braniskom v okolí Levoče,“ dodal.
Celkové pokrytie: približne 72.65 % obyv.


Rádio GO Deejay – Trenčín 92.8 MHz
Trenčianske tanečné rádio získalo ku svojej hlavnej frekvencii 89.0 MHz dokrývač, ktorý bude slúžiť pre spoľahlivé pokrytie sídliska Juh. „Frekvencia 89.8 MHz je veľmi nízkovýkonná, tých 30W dobre pokrýva centrum Trenčína, a oblasť pred hradom. Na sídlisku Juh sa však signál nie je dostatočný, hoci tam býva tretina obyvateľov Trenčína. Vzhľadom na to sme skoordinovali 92.8, ktorá bude priamo na tomto sídlisku. Aj naďalej si chceme ponechať 89.8 v centre, na kvalitné pokrytie TN pre lokálne rádio sú potrebné dva rozumne umiestnené vysielače, a ich pokrytie sa bude minimálne prekrývať,“ uviedla zástupkyňa stanice Andrea Hecková. Majiteľ Marián Dokupil dodal, že napriek lokálnemu zameraniu toto rádio neprodukuje stratu. Fakt, že vysielateľ je v čiernych číslach, v rámci vypočutia zdôraznil aj spravodajca pridelený k tomuto projektu – člen RVR Vladimír Holan.


Rádio Okey – Námestovo 95.2, Považská Bystrica 96.3 MHz
Predstavitelia Rádia Okey prišli v skromnejšej zostave ako pred časom, keď sa uchádzali o nitriansku frekvenciu 95.2. O to prekvapujúcejšie znelo ich vyhlásenie, že pridelením dvoch nízkovýkonných frekvencií v Námestove a Považskej Bystrici by zavŕšili svoje snaženie o expanziu pokrytia. „Našim zámerom bolo rozšírenie programovej služby Rádia Okey na čo najväčšie územie. Nedávno nám bola pridelená nitrianska frekvencia 95.2 MHz, a dve frekvencie, o ktoré žiadame dnes, považujeme za ukončenie celého procesu pokrytia a dokrytia signálu nášho rádia. Tým by sme ukončili celé naše snaženie v tejto oblasti,“ povedal Michal Arpáš, jeden z trojice zástupcov projektu Rádia Okey.


Rádio Viva – Žiar nad Hronom 92.0 MHz (konanie prerušené)
Projekt Rádia Viva je jediný, ktorý v tomto licenčnom konaní nemohol získať požadovanú frekvenciu. Dôvodom boli chýbajúce podklady, ktoré žiadateľ nedokázal doplniť ani v náhradnej lehote. Ako upozornila spravodajkyňa k projektu Dana Podracká, chýbal napríklad doklad o finančných zdrojoch, čo znemožňovalo, aby RVR bezprostredne rozhodla o udelení novej frekvencie Rádiu Viva. Výsledné stanovisko však nie je zamietavé, konanie bolo iba prerušené do času, kým zástupcovia spoločnosti získajú a dodajú všetky požadované dokumenty. O ambíciách Vivy v otázke zlepšovania pokrytia hovoril na vypočutí Robert Bartoš: „Pracujeme na pokrytí všade tam, kde sme mali biele miesta. Takéto miesto je aj v oblasti Žiaru nad Hronom, kde sa nám rušia dve vlastné frekvencie, a z toho dôvodu sme si pre túto oblasť skoordinovali samostatnú frekvenciu, ktorá toto územie pokryje kvalitným signálom. Našou ambíciou je dobudovať severný a južný magistrálny ťah Bratislava-Košice. Dobudovaním Žiaru a spustením ďalších frekvencií by sme mali mať takmer všetky biele miesta vykryté,“ povedal Bartoš, pričom dodal, že všetky nové frekvencie, ktoré má Rádio Viva k dnešnému dňu pridelené, budú rozvysielané približne do Vianoc.


Slovenský rozhlas – 89.0 MHz (pre potreby Rádia_FM)
Dĺžka prezentácie zástupcov Slovenského rozhlasu sa zapíše do histórie ako jedna z najkratších – trvala necelé dve minúty. Hoci sa na vypočutie dostavil programový riaditeľ Ľuboš Machaj a technický riaditeľ Róbert Oravec, členovia RVR nemali na žiadateľa žiadne otázky. Všetky fakty týkajúce sa výmeny frekvencií 89.0 a 92.6 MHz vo Zvolene odprezentovali zástupcovia Rádia Expres.


Ostatné prezentácie sme priblížili v samostatných článkoch:


 • Rádio ONE otvorí nové štúdio v Nitre
 • Rádio Best chce odštartovať už 12. decembra
 • Aj Rádio YES plánuje skoré spustenie vysielania


  O tohtoročnom jesennom licenčnom konaní sme na RadioTV.sk informovali v sérii článkov od termínu vyhlásenia konania začiatkom októbra až po včerajšie udelenie voľných frekvencií. Pre zobrazenie všetkých súvisiacich článkov kliknite sem.

 • Juraj Koiš | další články autora 21.11 08:46

  , RSS pro komentáře k tomuto článku

  Pridaj komentár


  Související články


  Další články z kategorie Radio Licencie

  Více článků