Rozhlas má problémy kvôli rusínskemu vysielaniu

Licenčná rada na svojom minulotýždňovom zasadnutí začala správne konanie voči Slovenskému rozhlasu pre nedodržiavanie základných povinností vysielateľa zo zákona. Pod drobnohľadom rady sa ocitlo vysielanie pre Rusínov a Ukrajincov.Rada pre vysielanie a retransmisiu začala na svojom minulotýždňovom zasadnutí správne konanie voči Slovenskému rozhlasu. Rada tak rozhodla po vykonaní monitoringu vysielania pre ukrajinskú a rusínsku národnostnú menšinu čiže piateho okruhu SRo Rádia Patria z Prešova. Predmetom monitoringu bola predovšetkým rusínska časť vysielania.

Ako uviedla pre Radioweb Mgr. Emília Kuželjová z Kancelárie RVR záznamy, ktoré poskytla prešovská redakcia Slovenského rozhlasu boli v neporiadku. Z niektorých relácií dokonca chýbalo niekoľko úvodných minút. Avšak oveľa závažnejším dôvodom, pre ktorý licenčná rada začalá správne konanie bolo podozrenie z porušenia § 18 odsek 1 Zákona o vysielaní a retransmisii. Podľa uvedeného odseku je vysielateľ zo zákona (čiže aj Slovenský rozhlas) povinný okrem iného utvárať priestor pre pluralitu názorov bez uprednostňovania záujmov skupiny alebo časti spoločnosti a podporovať rozvoj umeleckej tvorby, kultúry a vzdelávania. Prešovská redakcia sa ho mala dopustiť tým, že ako monitoring ukázal v relácia vyhradených pre Rusínov hlasatelia a moderátori sa poslucháčom bežne prihováraju v ukrajinštine, v prispevkoch z terenu redaktori kladú otázky respondentom po ukrajinsky a oni odpovedaju zväčša východoslovenským nárečím. Tým mohlo dôjsť k zvýhodneniu ukrajinskej menšiny na úkor Rusínov.

Tieto zistenia korešpondujú so snohou rusínskej menšiny o vytvorenie vlastnej redakcie. Na teraz posledným pokusom bola aprilová petícia. Licenčná rada nariadila na 4. decembra ústne pojednávanie v tejto veci, na ktoré okrem vednia Slovenského rozhlasu sú prizvaní aj členovia rozhlasovej rady.

Róbert Kalmár | další články autora 30.11 10:30

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků