Reakcia RM PROGRES-u na anonymné upozornenie

Chceme reagovať na anonymný mail spojený s útokmi na RM Progres a zároveň chceme uviesť účelové dezinformácie na pravú mieru.Chceme reagovať na anonymný mail spojený s útokmi na RM Progres a zároveň chceme uviesť účelové dezinformácie na pravú mieru.Myslíme si, že všetky “info” proti RM Progresu majú jedného spoločného menovateľa – žeby strach z tejto spoločnosti? Pýtame sa – ako môže niekto písať o spoločnosti a nemá o nej žiadne bližšie informácie?RM Progres organizuje veľa kultúrnych a spoločenských podujatí doma i v zahraničí a na niektorých sa podieľa len ako spoluorganizátor. Tak, ako aj v prípade Staromestských slávností a Osláv futbalových majstrov v Žiline, kde RM Progres zodpovedal len za určitú časť programu. Napríklad na Staromestských slávnostiach sa zúčastnilo niekoľko 100 účinkujúcich, domácich i zahraničných, čo je obrovská akcia a nedá sa zaplatiť zo dňa na deň. Navyše, tieto akcie plne finančne zastrešuje mesto. No i napriek tomu niektoré platby realizovala spoločnosť RM Progres zo svojich prostriedkov a ostatné platby môžu byť zrealizované až po úhrade mestom, ktoré má tiež svoj finančný systém a podľa našich informácií v týchto dňoch bude úhradu faktúr realizovať.Ešte treba dodať, že tieto akcie prebehli v JÚNI 2002, a tak úhrada niektorých faktúr je v termíne. Taktiež je nesprávne tendenčne spájať RM Progres a Rádio Źilina, pretože nie sú majetkovo prepojené. Rádio Žilina môže byť len povďačné RM Progresu, ktorý udržal chod Rádia Žilina v situácii, keď už bolo začaté správne konanie na odobratie licencie Rádiu Žilina. Je veľmi zaujímavé, že účastník/ci osočujú len spoločnosť RM Progres a nezaujíma/jú sa o ostatných účastníkov výberového konania o licenciu na 94.5MHz, ktorí tiež majú svoju minulosť a určité problémy. Z toho jasne vyplýva,že informácie namierené proti RM Progresu sú “na objednávku” a sú účelové ako sa to často pred výberovým konaním stáva.Ide tu o jasný umysel poškodiť dobré meno spoločnosti, ale môžeme v mene RM Progresu prehlásiť, že sa nedáme znechutiť.Dokument: Anonymné upozornenie na činnosť firmy RM Progres.

Tlačové správy | další články autora 01.07 04:11

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků