Reakcia Radia Twist na komentár o českej licencii

Pan Radek Dresler, šéfredaktor RadioTV se podivuje nad skutečností, že radio TWIST stále vysílá, ačkoli údajně RRTV s ním přede dvěma týdny zahájila správní řízení o udělení pokuty za neoprávněné vysílání. Vysílání TWISTu označuje dokonce za pirátské.Pan Radek Dresler, šéfredaktor serveru RadioTV se podivuje nad skutečností, že radio TWIST stále vysílá, ačkoli údajně RRTV s ním přede dvěma týdny zahájila správní řízení o udělení pokuty za neoprávněné vysílání. Vysílání TWISTu označuje dokonce za pirátské.Radio TWIST vysílá na základě licence RRTV udělené v r. 2002 na osm let. Radio TWIST nebylo účastníkem žádného soudního řízení o zrušení licence, žádný rozsudek mu nebyl doručen, pouze bylo RRTV informováno, že část licenčního rozhodnutí RRTV byla zrušena a věc byla Radě vrácena k dalšímu řízení.Radio TWIST doposud neobdrželo žádné podání, jímž by bylo proti němu zahájeno správní řízení, nebo dokonce výzvu k zastavení vysílání. Jak by pan šéfredaktor měl vědět, proti prvoinstančním rozhodnutím jsou přípustné opravné prostředky, proti pravomocným správním rozhodnutím pak i žaloby dle části páté obč. soudního řádu. O zahájení správního řízení správní orgán uvědomí všechny známé účastníky. Až k zahájení řízení dojde, popř. bude vydáno rozhodnutí, které případně i nabude právní moci, pak bude Radio TWIST reagovat.Pokud se p. Dresler ptá, kdo je vinen, možná RRTV, potažmo český stát vydáním chybného rozhodnutí, ale rozhodně ne Radio TWIST. Odpovědnost státu za případné chybné rozhodnutí by pak byla zcela nepochybná.V Praze dne 6. dubna 2005Daniel Harvan

jednatel Radio TWIST Praha, s.r.o.

Radek Dresler | další články autora 15.04 08:05

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků