Rada zatiaľ nepredĺžila licenciu Twistu

Členovia rady prerušili konanie o predĺžení licencie Rádia Twist z dôvodu bližšie nešpecifikovaných prekážok. Konečné rozhodnutie padne zrejme až na jeseň. Licencia Twistu platí do decembra 2005, má nárok na jedno predĺženie.
– Licencie multiregionálnych vysielateľov –
(Fun) Radio, a.s. – predĺžená platnosť do 18.12.2013

D.Expres, a.s. – predĺžená platnosť do 10.2.2013

Okey rádio, a.s. – predĺžená platnosť do 5.10.2010

(Fun) Radio, a.s. – predĺžená platnosť do 18.12.2013

Rádio Lumen, s.r.o. – platnosť do 3.6.2006

Rádio Twist, a.s. – platnosť do 21.12.2005
* Zdroj: Adresár Rady pre vysielanie a retransmisiu.Twist Licenčná rada mohla na minulotýždňovom zasadnutí rozhodnúť o predĺžení licencie Rádia Twist na obdobie ďalších ôsmich rokov. Prevádzkovateľ rádia podal žiadosť o predĺženie jej platnosti 23. apríla 2004 v lehote, ktorú stanovuje Zákon o vysielaní a retransmisii. Zástupcovia spoločnosti sa zúčastnili na ústnom pojednávaní, a tak sa očakávalo, že rada licenciu schváli. Ako však vyplýva zo zápisnice, členovia rady prerušili správne konanie a znovu sa ním budú zaoberať zrejme až na jeseň.Rada prerušuje správne konanie na 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. V konaní bude pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, najneskôr po uplynutí stanovenej lehoty,” konštatuje oficiálny zápis zo zasadnutia rady. Z akých dôvodov bolo konanie prerušené zápis neuvádza. Nedokázal nám ich upresniť ani riaditeľ kancelárie rady Peter Abrahám. “Tieto záležitosti sú predmetom obchodného tajomstva Rádia Twist,” napísal Abrahám vo vyjadrení pre Radioweb.Predĺženie licencie zaručuje zákonLogo RVR Vysielacia licencia Rádia Twist je momentálne platná do 21. decembra 2005. Každý vysielateľ má právny nárok na jedno predĺženie, ak o to požiada v príslušnej lehote a splní predpísané podmienky. Podľa § 52, odseku 5 Zákona o vysielaní a retransmisii, nepredĺži rada licenciu vtedy, ak sa zmení plán využitia frekvenčného spektra na vysielanie, alebo ak by predĺženie licencie bránilo dodržaniu záväzkov Slovenska z medzinárodných zmlúv. Na predĺženie licencie sa primerane vzťahujú aj ustanovenia, ktoré sa vyskytujú pri udelení licencie novému subjektu. Podľa § 47, rada musí aj pri predĺžení licencie prihliadať na predpoklady zachovania informačnej plurality, priehľadnosti vlastníckych vzťahov a iné kritériá.S predĺžením licencie sú spojené aj nemalé finančné náklady. Správny poplatok je rovnaký ako pri udelení novej licencie a odvíja sa od súčtu maximálne povolených výkonov jednotlivých vysielačov, na ktoré sa vzťahuje licencia. Pri multiregionálnych rádiach ide o milióny korún. Celková suma v prípade Twistu zrejme presiahne 4 milióny (viď sadzobník RVR a sieť vysielačov Rádia Twist).

Juraj Koiš | další články autora 01.07 04:00

  • Ani nie hovorí:

    a co pokuty ulozene licencnou radou pane J.K. utrpelo aj vase oblubene Expresko

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků