Rada rozhodla o troch správnych konaniach

Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí koncom minulého týždňa rozhodla o začatí správneho konania voči rádiam OKEY, KIKS a Hviezda FM.Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí v piatok, 30.10. rozhodla o začatí správneho konania voči rádiam OKEY, KIKS a Hviezda FM.Predmetom záujmu licenčnej rady v prípade nitrianskej Hviezdy sa stala relácia 3 otázky, v ktorej moderátor pravidelne každý týždeň spovedá jediného hosťa – predsedu HZDS Vladimíra Mečiara. Ako uviedla riaditeľka kacelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ing. Jarmila Grujbarová, po monitoringu štyroch vydaní relácie vykonaného od 31.9. do 21.10.2001 dospela rada k názoru, že mohlo dôjsť k porušeniu §16 písmen a, b Zákona o vysielaní a retransmisii, kde sa konštatuje povinnosť vysielateľa zabezpečiť všestrannosť informácií, názorovú pluralitu, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov ako aj politickopublicistických relácií.Správne konanie voči Rádiu OKEY sa začalo kvôli odvysielaniu koncertu skupiny Iné Kafe, ktorý bol plný vulgarizmov. V živom vysielaní sa objavil ešte začiatkom augusta a už v jeho úvode adresoval spevák skupiny Vratko Rohoň takúto výzvu publiku: “Dámy a páni! Ak dovolíte, mohli by sme si dať heslo dnešného dňa. Ja poviem heslo a vy poviete hovno. Treba si uvedomiť, že je to do rádia. Musí vás počuť celé Slovensko!”Rada však otvorila správne konanie aj voči východoslovenskému Rádiu KIKS. Jablkom sváru sa tentoraz stali časté nemiestne vtipy prezentované poslucháčmi v relácii Živý čas. Tie vyvolali podozrenie z nedodržania ustanovení Zákona č. 308/2000 Z.z., podľa ktorého sa nesmie propagovať násilie a podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, náboženstva, politického zmýšlania, príslušnosti k národnosti, sociálnej alebo etnickej skupine. Zároveň sa rada domnieva, že odvysielaním takýchto vtipov pred 22. hodinou mohol byť ohrozený psychický a morálny vývin maloletých resp. narušené duševné zdravie a emocionálny stav.O výsledku správnych konaní rozhodne rada až po vypočutí stanovísk vysielateľov naplánovanom na 20.11.2001. Ak sa potvrdí, že došlo k porušeniu zákona o vysielaní a retransmisii, môže licenčná rada udeliť vysielateľovi upozornenie, ako aj uložiť povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona. Ak by išlo o opakované prekročenie pravidiel, prevádzkovateľovi vysielania môže byť uložená pokuta, pričom v takomto prípade môže licenčná rada dokonca pozastaviť vysielanie programu alebo jeho časti, kde k porušovaniu zákona dochádza.

Róbert Kalmár | další články autora 02.11 03:40

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků