Rada predĺžila licenciu Rádiu Lumen do roku 2014

Licencia banskobystrickej spoločnosti Rádio Lumen je platná do 3. júna 2014. Vysielateľovi umožňuje šírenie signálu prostredníctvom terestriálnych vysielačov na celom území Slovenska s možnosťou využitia satelitného paketu Slovak Link.– Na počiatku bolo Rádio Mária –
* Rádio Lumen sa po prvýkrát ozvalo 7. apríla 1993 pod pôvodným názvom Rádio Mária. V prvých rokoch vysielalo pre Banskú Bystricu a blízke okolie na frekvencii 102,9 MHz. Po troch rokoch získalo svoj druhý vysielač v Prievidzi a dnes je jeho program prítomný na 13 frekvenciách po celom Slovensku.Logo RVR Rada pre vysielanie a retransmisiu v utorok schválila predĺženie vysielacej licencie duchovného Rádia Lumen na obdobie ďalších ôsmich rokov. Uvádza sa to v tlačovej informácii, ktorú Radiowebu poskytol riaditeľ Kancelárie RVR Peter Abrahám. Licencia banskobystrickej spoločnosti Rádio LUMEN, s.r.o., je platná do 3. júna 2014. Vysielateľovi umožňuje šírenie signálu prostredníctvom terestriálnych vysielačov prakticky na celom území Slovenska. Rádio Lumen je dostupné aj prostredníctvom satelitu v multiplexe Slovak Link, kde vysiela spoločne s okruhmi Slovenského rozhlasu a s vybranými súkromnými rádiami.Predĺženie licencie súčasným vysielateľom garantuje platný Zákon o vysielaní a retransmisii. Každý vysielateľ má právny nárok na jedno predĺženie, ak o to požiada v príslušnej lehote a splní predpísané podmienky. Kľúčovou podmienkou je termín podania žiadosti. Prevádzkovateľ musí oficiálne požiadať o predĺženie licencie najskôr 20 a najneskôr 19 mesiacov pred skončením jej platnosti. Licenčná rada nepredĺži licenciu len vtedy, ak sa zmení plán využitia frekvenčného spektra na vysielanie, alebo ak by predĺženie licencie bránilo dodržaniu záväzkov Slovenska z medzinárodných zmlúv.Na predĺženie licencie sa primerane vzťahujú aj ustanovenia, ktoré sa vyskytujú pri udelení licencie novému subjektu. Rada je povinná prihliadať na predpoklady zachovania informačnej plurality, priehľadnosti vlastníckych vzťahov a iné kritériá. Doteraz licenciu predĺžila každému subjektu, ktorý o to požiadal. S týmto úkonom sú však spojené aj výrazné finančné náklady. Správny poplatok je rovnaký ako pri udelení novej licencie a odvíja sa od súčtu maximálne povolených výkonov jednotlivých vysielačov, na ktoré sa vzťahuje licencia. Pri multiregionálnych rádiach ide o niekoľko miliónov korún.Rádio Lumen sa po prvýkrát ozvalo 7. apríla 1993 pod pôvodným názvom Rádio Mária. V prvých rokoch vysielalo pre Banskú Bystricu a blízke okolie na frekvencii 102,9 MHz. Po troch rokoch získalo svoj druhý vysielač v Prievidzi a dnes je jeho program prítomný na 13 frekvenciách po celom Slovensku. Rádio sa profiluje ako komerčná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Program sa vyznačuje vysokým podielom hovoreného slova. Lumen si kladie za cieľ osloviť široké vrstvy poslucháčov všetkých vekových kategórií.

Róbert Kalmár | další články autora 11.11 01:30

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků