Rádio Metropola môže prísť o licenciu na vysielanie

Plánované bratislavské Rádio Metropola možno nakoniec nevznikne. Rada pre vysielanie a retransmisiu totiž na svojom minulotýždňovom zasadnutí začala na základe podnetu správne konanie vo veci možného nesplnenia si zákonných povinností spoločnosťou, ktorá vlastní licenciu na vysielanie tohto rádia. Ak sa tento podnet potvrdí, RVR môže rádiu odňať licenciu a jeho frekvencia bude voľná.

V minuloročnom jarnom licenčnom konaní získala spoločnosť Radio ON, s.r.o. licenciu na terestriálne rozhlasové vysielanie rozhlasovej stanice Rádio Metropola na bratislavskej frekvencii 97.2 MHz (250 Wattov). K dnešnému dňu rádio vysielať nezačalo. Rada pre vysielania a retransmisiu obdržala 29. apríla 2008 podnet fyzickej osoby, ktorý sa týka možného nesplnenia si zákonnej povinnosti zapísania predmetu činnosti do Obchodného registra. RVR začala na základe tohto podnetu sa svojom poslednom zasadnutí správne konanie.


Vysielateľ, ktorému Rada pre vysielanie a retransmisiu pridelí vysielaciu licenciu podľa Zákona o vysielaní a retransmisii, musí podľa jedného z paragrafov tohto zákona do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení licencie zapísať do Obchodného registra ako predmet svojej činnosti rozhlasové vysielanie. Podľa informácie, ktorú nám poskytol riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš, licencia Rádia Metropola nadobudla právoplatnosť 16. augusta 2007, k zápisu požadovaného predmetu činnosti došlo podľa výpisu z Obchodného registra až o 4 mesiace neskôr – 22. decembra 2007.


Podľa Zákona o vysielaní a retransmisii je nesplnenie si tejto povinnosti jedným z prípadov, kedy Rada pre vysielanie a retransmisiu môže vysielateľovi odňať licenciu. Na spomínanom zasadnutí RVR, kedy došlo k začatiu správneho konania v tejto veci, bolo spoločnosti Radio ON, s.r.o. umožnené vyjadriť sa v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia o začatí správneho konania. Následne dôjde na jednom z nasledujúcich zasadnutí RVR k rozhodnutiu, či Rádio Metropola bude môcť vysielať alebo o licenciu príde.


Keďže pred letnými prázdninami sa budú konať už len 2 zasadnutia RVR a ďalšie je na pláne až 26. augusta, môže nastať situácia, keď Rádio Metropola nakoniec vysielanie spustí, no po niekoľkých týždňoch bude nútené vysielanie vypnúť. Rádio totiž musí spustiť svoje vysielanie do 360 dní od nadobudnutia právoplatnosti jeho licencie, čo je v prípade Rádia Metropola v polovici augusta. Ak Rada v tejto veci nerozhodne na najbližších 2 svojich zasadnutiach, bude tak nútená urobiť až po tomto termíne a rádio sa dostane do situácie, kedy spustí vysielanie s vedomím, že v krátkom čase môže prísť o licenciu. Ak vysielanie do spomínaných 360 dní nespustí, licencia mu zanikne automaticky zo zákona. 

Vlado Valaštiak | další články autora 07.06 09:40

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků