Predvolebné zasadnutie licenčnej rady

Vrcholiaca predvolebná kampaň, vrátenie licencie Rádiom Forte a snaha o zosieťovanie košického Top rádia a multiregionálneho OKEY, tak to je len časť programu z uplynulého zasadnutia licenčnej rady.Utorňajšie zasadnutie rady sa nieslo v znamení vrcholiacej predvolebnej kampane. Kontinuálny monitoring vykonávaný vo vybraných rozhlasových a televíznych staniciach nepoukázal na žiadne vážnejšie nedostatky, alebo prehrešky proti zákonu. Aj vďaka tomu sa licenčná rada mohla venovať bohatému programu, ktorý obsahoval viac ako 50 bodov.

Rada pre vysielanie a retransmisiu definitívne rozhodla o osude žiadosti košického Top Rádia, ktoré po vstupe nového majiteľa chcelo úzko spolupracovať s multiregionálnym Rádiom OKEY. Programové prepojenie ako pre Radioweb povedal predseda rady Peter Kováč rada zamietla z dôvodu nevyváženého pomeru programu produkovaného z košického štúdia a z Bratislavy. RVR súhlasila však so zmenou názvu rádia na OKEY TOP a s tým súvisiacou úpravou RDS.

Rádia Expres sa týkali až 3 body programu rady. Členovia rady schválili zmenu podielu programových typov ako aj zmeny údajov o členoch štatutárnych a kontrolných orgánoch či výške základného imania. Rada ďalej začala správne konanie vo veci sťažnosti právnickej osoby na príspevok odvysielaný v Infoexprese dňa 10. júla. Rádio sa pri ňom mohlo dopustiť porušenia § 16 písmena a, b Zákona o vysielaní a retransmisii. V ňom sa ukladá vysielateľovi povinnosť zabezpečiť všestrannosť informácii, názorovú pluralitu a taktiež aj objektívnosť a nestrannosť spravodajstva.

Pre nedodanie licenčnej rade celistvých zvukových záznamov v požadovanom rozsahu a kvalite Rádiu Dúha bola udelená sankcia v podobe upozornenia na porušenie zákona.
Ako pre Radioweb uviedla podpredsedníčka RVR Mária Hradiská nesúvislé záznamy však stačili na to, aby rada nadobudla podozrenie z prekračovania povolených maximálnych limitov na rozsah odvysielanej reklamy. Licenčná rada preto v dohľadnej dobe vykoná opäť monitoring, ktorý by mal toto podozrenie potvrdiť, alebo vyvrátiť.

Licenčná rada ďalej zobrala na vedomie zmenu polarizácie ružomberského vysielača 89.7 MHz Rádia Lumen z horizontálnej na cirkulárnu polarizáciu.

Ako sme už informovali Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhovela žiadosti o vrátenie licencie Rádiu Forte. Licenčná rada na takto uvoľnené frekvencie ako aj ďalšie individuálne skoordinované hodlá vypísať licenčné konanie. O zozname frekvencii, termínoch a ďalších podrobnostiach sa rozhodne na nasledujúcom zasadnutí rady, ktoré bude v utorok 24. septembra. Na tomto zasadnutí RVR zosumarizuje aj priebeh volebnej kampane.

Róbert Kalmár | další články autora 19.09 06:00

  • nixto hovorí:

    …žiadosti košického Top Rádia, ktoré po vstupe nového majiteľa chcelo úzko spolupracovať s multiregionálnym Rádiom OKEY…

    TOP radio urcite NECHCELO spolupracovat s OK. Aspon nie ludia v nom este (ku podivu stale) pracujuci. Peniaze a majitelia rozhodli. Velkohube reci pana Daneka, (aj na tomto serveri) ze predajom zachranil TOP radio… Zachranil tak seba. Aby mu niekto nerozmlatil usta. Inak ludia v tejto, citujem pana Arpasa z rozhovoru pre Trend: “ozdravenej firmy” stale nedostavaju vyplaty. Nic sa pre nich nezmenilo…

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků