“Predprázdninové” zasadnutie RVR

Medzi takmer 70 bodmi, ktorými sa dnes bude rada zaoberať je najmä vyhodnotenie monitoringov vysielania rozhlasu, televízie a teletextu. Pomerne veľká časť zasadnutia je aj tentoraz venovaná káblovým operátorom.Dnes sa schádzajú členovia licenčnej rady na svojom trinástom tohtoročnom zasadnutí. Program poslednej schôdze pred letnou prestávkou je nad mieru bohatý, a tak sa rokovanie pravdepodobne predĺži až do neskorých popoludňajších hodín.Medzi takmer 70 bodmi, ktorými sa dnes bude rada zaoberať je najmä vyhodnotenie monitoringov vysielania rozhlasu, televízie a teletextu. Medzi rádiami sa spomína správa o šetrení sťažnosti na vysielanie Rádia KIKS a návrh na uloženie sankcie v súvislosti s programom žilinského Rádia Frontinus. Návrhom na začatie správneho konania sa budú členovia rady zaoberať aj v prípade kontrolného monitoringu FUN Rádia a regionálneho Rádia Dúha. Spomínaný kolotoč uzavrie vyhodnotenie vysielania východoslovenského TOP Rádia.V prípade regionálneho Rádia Východ, ktoré sa nedávno stalo členom mediálnej skupiny B1, zoberie licenčná rada na vedomie zmenu programovej skladby vysielania, o ktorú prevádzkovateľ požiadal v polovici júna. Členovia rady budú zároveň prejednávať aj prípad trnavského Rádia Forte, o ktorom píšeme podrobnejšie tu.Pomerne veľká časť zasadnutia je aj tentoraz venovaná káblovým operátorom. V šiestich prípadoch ide o správne konania vedené priamo voči spoločnosti UPC Slovensko s.r.o., v ďalších troch konaniach vystupujú dcérske spoločnosti Trnavatel a Kabel Plus Východné Slovensko. Dôvodom je nedodržanie povinností pri registrácii retransmisie vyplývajúcich z nového Zákona o vysielaní a retransmisii a nejasnosti ohľadom zmlúv s ochrannými zväzmi.Dnešné zasadnutie uzavrie kolobeh rokovaní licenčnej rady v prvom polroku. Najbližšie sa jej členovia stretnú až 27. augusta. Dovtedy by sa mala vyjasniť situácia ohľadom budúcnosti Rádia Forte a posun môže nastať aj v prípade problémových káblových operátorov.

Juraj Koiš | další články autora 16.07 02:00

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků