Posledné zasadnutie RVR

Licenčná rada na svojom poslednom zasadnutí uzavrela správne konania voči Rádiu Okey a Hviezde FM a taktiež rozhodla o otvorení správneho konania voči Rádiu Beta a N-Rádiu.Rada pre Vysielanie a Retransmisiu sa na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí zaoberala šetrením sťažnosti voči rádiu OKEY, v súvislosti s odvysielaním živého koncertu kapely Iné Kafé, ktorý bol údajne plný vulgarizmov. Tentoraz už bolo prijaté platné uznesenie. Členovia rady konštatovali, že odvysielaním koncertu došlo k porušeniu zákona. Predstavitelia Rádia OKEY argumentovali tým, že koncert bol vysielaný naživo po 22. hodine. Podľa slov riaditeľky kancelárie RVR, Ing. Jarmily Grujbarovej, je však vysielateľ povinný zabezpečiť, aby sa v živom prenose podujatia neobjavovali podobné výstupy, a to ani po 22. hodine. Pripomeňme, že v úvode živého vystúpenia kapely Iné Kafe, ktoré prenášalo Rádio OKEY ešte začiatkom augusta, adresoval spevák skupiny Vratko Rohoň túto výzvu publiku: “Dámy a páni! Ak dovolíte, mohli by sme si dať heslo dnešného dňa. Ja poviem heslo a vy poviete hovno. Treba si uvedomiť, že je to do rádia. Musí vás počuť celé Slovensko!” Rada udelila prevádzkovateľovi Rádia OKEY sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona.Členovia rady taktiež dospeli k záveru ohľadom správneho konania vedeného voči Hviezde FM. To sa začalo ešte koncom októbra, keďže mohlo dôjsť k porušeniu zákona pre nevyváženosť a nedodržanie objektivity. Nitrianska Hviezda sa ho mala dopustiť pravidelným vysielaním relácie Tri otázky, v ktorej bol hosťom výlučne jediný politik – Vladimír Mečiar. Predstavitelia rádia uviedli, že do relácie pozývali aj iných politikov, ktorí však pozvanie odmietli. Rada ich preto požiadala, aby predložili konkrétne pozvánky politikov, ktorí odmietli účasť. Keďže predstavitelia rádia poskytli iba “nič nehovoriaci” zoznam mien, licenčná rada konštatovala, že došlo k porušeniu §16 písmen a) b) Zákona o vysielaní a retransmisií, kde sa konštatuje povinnosť vysielateľa zabezpečiť všestrannosť informácií, názorovú pluralitu, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov ako aj politicko-publicistických relácií. Vysielateľovi bolo udelené upozornenie na porušenie zákona.Voči Hviezde FM je stále otvorené ešte jedno správne konanie. To sa týka porušenia zákazu politickej reklamy počas volebnej kampane do výšších územnosprávnych celkov. Licenčná rada sa bude týmto problémom zaoberať na niektorom z najbližších zasadnutí. Jej členovia však rozhodli o začatí správneho konania voči prevádzkovateľom bojnického Rádia Beta a nitrianskeho N-Rádia pre podozrenie z neoprávneného vysielania. Obaja vysielatelia sa budú môcť k celej záležitosti vyjadriť na ústnom pojednávaní, ktoré je stanovené na 21. januára 2002.

Juraj Koiš | další články autora 28.12 07:00

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků