Novinky zo zasadnutí RVR

Licenčná rada sa na svojich posledných zasadnutiach zaoberala výsledkami niekoľkých monitoringov vysielania rádií, pričom v dvoch prípadoch zistila porušenie zákona.Rada pre Vysielanie a Retransmisiu sa na svojich posledných zasadnutiach zaoberala výsledkami niekoľkých monitoringov. Išlo predovšetkým o monitoring vysielania rádií počas volebnej kampane kandidátov do VÚC. Licenčná rada začala správne konanie voči nitrianskemu N-Rádiu pre možné porušenie ustanovení zákona, v ktorých sa hovorí o zákaze politickej reklamy. K porušeniu mohlo dôjsť odvysielaním rozhovorov s predstaviteľom politickej strany ANO v programovom bloku Denná vlna N-Rádia dňa 18.10 a v rovnakom bloku o deň neskôr. V tom čase však vysielanie N-Rádia preberalo aj bojnické Rádio Beta, a tak si rada vyžiadala písomné stanovisko aj od predstaviteľov tejto stanice.Z rovnakého dôvodu, tj. pre podozrenie, že došlo k porušeniu zákazu politickej reklamy, začala rada správne konanie aj voči Hviezde FM, ktorá sa ho mala dopustiť v dňoch 4. a 5. decembra vo vysielaní hlavnej spravodajskej relácie Rozhlasové noviny. V prípade Rádia OKEY však už rada konštatovala, že došlo k porušeniu zákona. V spravodajstve tejto stanice bol totiž ešte počas volebnej kampane dňa 15.11. odvysielaný príspevok z tlačovej konferencie, na ktorej volebná koalícia známa pod názvom Pravý blok predstavila svojho kandidáta na post predsedu vyššieho územného celku. Licenčná rada udelila prevádzkovateľovi Rádia OKEY upozornenie na porušenie zákona.Rádio OKEY sa však spomínalo aj v súvislosti so šetrením stažnosti na vysielanie tejto stanice. Konkrétne išlo o odvysielanie živého koncertu kapely Iné Kafé, ktorý bol údajne plný vulgarizmov. Licenčná rada neprijala v tejto veci platné uznesenie, a tak bude o tejto sťažnosti opäť rokovať na svojom budúcom zasadnutí.“Naprázdno” však neobišiel ani verejnoprávny Slovenský Rozhlas. V jeho prípade rada konštatovala, že vo vysielaní svojho piateho okruhu – Rádia Patria, porušil vysielací zákon tým, že:I. nezabezpečil úschovu súvislých záznamov vysielania v zodpovedajúcej kvalite,
II. vo vysielaní určenom pre Rusínov a Ukrajincov v čase od 1. do 31. mája 2001 nevytvoril náležité a paritné zastúpenie záujmov rusínskej národnostnej menšiny v porovnaní s ukrajinskou národnostnou menšinou. (konkrétnejšie informácie nájdete v článku Rozhlas má problémy kvôli rusínskemu vysielaniu)Licenčná rada mu za tieto priestupky udelila upozornenie na porušenie zákona.RVR na svojom zasadnutí taktiež udelila predbežný súhlas k zmene vlastníckych pomerov v spoločnosti Rebeca s.r.o., ktorá prevádzkuje Rádio Rebeca.

Juraj Koiš | další články autora 17.12 09:00

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků