Novinky z 9. zasadnutia RVR

Rada rozhodla o zmene licencií Rádia Rebeca a TOP Rádia, vyhodnotila monitoring vysielania rádií Twist, Expres a Kiks a udelila sankciu regionálnemu Rádiu Žilina.V utorok 7. mája sa uskutočnilo už v poradí deviate tohtoročné zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu. Rada sa na ňom zaoberala zmenou licencie Rádia Rebeca a košického Top Rádia.V prípade Rebecy bolo správne konanie vedené už od februára. Nakoľko až prednedávnom bol rade predložený právoplatný výpis z obchodného registra, došlo k odsúhlaseniu zmeny licencie až teraz. Licenčná rada tak potvrdila prevod 100% obchodného podielu v spoločnosti Rebeca s.r.o. na TMCo s.r.o., ktorú v súčasnosti už ovláda mediálna agentúra Fun Media.Top Rádio resp. jeho prevádzkovateľ FILJO s.r.o. žiadalo pre podobný dôvod o zmenu licencie. Licenčná rada však správne konanie musela prerušiť, nakoľko konatelia sa nepreukázali novým výpisom z obchodného registra, ktorý by už odzrkadľoval uskutočnené majetkové zmeny. Pod pojmom zmena právnych skutočností, ako sa tento dôvod zmeny licencie oficiálne nazýva, sa skrýva prevod 51% podielu. Donedávna jediný majiteľ a konateľ Ľubomír Danek previedol 51% v spoločnosti Filjo s.r.o. na banskobystrickú firmu Forward a.s. Táto spoločnosť je blízka multiregionálnemu Rádiu Okey. Tento fakt potvrdzuje aj vymenovanie generálneho riaditeľa Rádia Okey Michala Arpáša do pozície konateľa spoločnosti Filjo s.r.o.. Ako pre Radioweb uviedol predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu PhDr. Peter Kováč, členovia rady sa na ústnom pojednávaní zaujímali o konkrétny spôsob spolupráce oboch rádií. Prítomní predstavitelia Top rádia zatiaľ nepotvrdili ani nevyvrátili ani jednu z možných foriem. Uviedli, že všetko je zatiaľ v štádiu zvažovania.Už “nebohému” Rádiu Žilina členovia rady udelili sankciu v podobe upozornenia na porušenie Zákona o vysielaní a retransmisii. Podľa predsedu licenčnej rady išlo o vcelku prozaický dôvod. Rádio nedodalo licenčnej rade súvislé záznamy vysielania v požadovanej kvalite pre účel monitoringu.Na programe bol aj monitoring vysielania rádií Twist a Expres. Členovia rady sa tentoraz zamerali na vysielanie upútaviek na program partnerských televízii. Nakoľko tieto upútavky sú chápané ako reklama, mali by byť označované reklamným jinglom. V prípade Rádia Twist pri propagovaní relácií TV Markíza bolo všetko v poriadku. Ako sa však ukázalo, Rádio Expres upútavky na vysielanie Slovenskej Televízie neoddelilo reklamnou zvučkou. Z tohoto dôvodu bolo voči Expresu začaté správne konanie.Rada pre vysielanie a retransmisiu sa napokon zaoberala aj šetrením sťažnosti voči Rádiu Kiks. Monitoring vysielania bol tak opäť zameraný na reláciu Kiks fór. Ako sa vyjadril predseda RVR Peter Kováč, vo vysielaní sa objavovali nechutné vtipy. Za podobný prehrešok udelila rada už v minulosti upozornenie na porušenie zákona. Ak sa v prebiehajúcom správnom konaní opäť potvrdí porušenie zákona, Rádiu Kiks už môže byť udelená pokuta.Najbližšie zasadnutie licenčnej rady sa z dôvodu deratizácie budovy, v ktorej sídli, uskutoční až 28. mája.

Róbert Kalmár | další články autora 09.05 01:00

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků