Novinky z 2. zasadnutia licenčnej rady

V poradí druhé tohtoročné zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo bohaté na udalosti. Až štyri body z programu rady boli venované bývalému spoločnému vysielaniu N-Radia a Rádia Beta.V poradí druhé tohtoročné zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo bohaté na udalosti.Licenčná rada povolila prevod frekvenvencie 94.6 MHz skoordinovanej pre Nové Zámky z Rádia Slovensko do siete štvrtého okruhu SRo Rádia Regina.Až štyri body z programu rady boli venované N-radiu a Rádiu Beta, resp. dnes už ich bývalému spoločnému vysielaniu. V prvom prípade rada konštatovala porušenie povinností podľa § 16 písm. n) Zákona o vysielaní a retransmisii a udelila im upozornenie na porušenie tohto zákona. Obe rádia sa spomínaného porušenia dopustili, keď kurióznym spôsobom riešili problém s prenosom signálu N-rádia na vysielač Rádia Beta na Kuňom vrchu. Keďže v uvedenej lokalite vysielanie N-rádia na 95.2 MHz nebolo možné naladiť priamo, začalo v okolí bane Cígeľ vysielať zariadenie, ktoré signál N-rádia šírilo smerom na vysielač Rádia Beta. Zaujímavé však bolo to, že uvedené zariadenie vysielalo prenášalo signál na frekvencií 87.5 MHz, ktorá ani jednému z rádií nebola pridelená.Licenčná rada však obom prevádzkovateľom udelila ešte jedno upozornenie na porušenie zákona. Tentoraz išlo o zákaz politickej reklamy. Rada k tomuto rozhodnutiu dospela na základe monitoringu zo dňa 18.10.2001, keď v spoločnom vysielaní oboch rádií odznel rozhovor s regionálnym funkcionárom strany ANO, ktorý niesol známky politickej reklamy.Ako sme už informovali, spoločnosť TUDA a.s. sa v pondelok, 21.1.2002 zúčastnila ústneho pojednávania pred členmi rady. Toto pojednávanie bolo vo veci nesplnenia povinnosti podľa § 72 ods. 2) Zákona o vysielaní a retransmisii. Na základe spomínaného ustanovenia zákona boli všetci vysielatelia povinní predložiť rade doklady uvedené v §46 najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nového mediálneho zákona. V prípade TUDA a.s. táto lehota uplynula už v apríli minulého roku. Spoločnosti, ktorá prevádzkuje vysielanie skalického Rádia ADUT tak bola po predchádzajúcom písomnom upozornení udelená pokuta vo výške 10.000,- Sk.Licenčná rada sa zaoberala aj monitoringom vysielania Fun radia zo dňa 30.11.2001, ktoré zobrala na vedomie, a monitoringom Rádia Východ. V prípade stanice z východu rada otvorila správne konanie vo veci možného porušenia zákona. Toho sa malo rádio dopustiť odvysielaním skrytej a neoddelenej reklamy.Ďalšie zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu sa uskutoční 5. februára 2002.

Róbert Kalmár | další články autora 30.01 03:55

  • Anonym hovorí:

    pecka du se posrat

  • N-RADIO J.D. hovorí:

    25.januára bola podpísaná zmluva medzi Družstvom vzájomnej pomoci a Rádio Beta s.r.o. Vzhľadom ku skutočnosti, že DVP vstúpilo pred rokom do spoločnosti N-RADIO s.r.o., vytvorili sa predpoklady pre vznik ponitrianskej programovej siete. Je pravdepodobné, že na frekvenciách rádia BETA a N-RADIO sa bude vysielať program, ktorý bude mať regionálny charakter, obsahujúci informácie z hornej a dolnej Nitry.

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků