Nové rádio na Záhorí nateraz nevznikne

RadioTV info Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom poslednom zasadnutí zamietla žiadosť bratislavskej spoločnosti Ground 4 o udelenie licencie na prevádzkovanie lokálneho rádia na skalickej frekvencii 105.2 MHz, ktorú si pre svoje potreby skoordinovalo Rádio Lumen. Frekvencia tak putuje do najbližšieho jarného licenčného konania. Rada takisto posvätila navýšenie výkonu bratislavského vysielača Jemných Melódií.


Súčasťou posledného licenčného konania, ktoré sa konalo v jeseni, bola okrem iných aj nízkovýkonná frekvencia 105.2 MHz / 100 Wattov v Skalici. Jej koordinátorom je súkromná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom Rádio Lumen. To sa však do výberového konania o jej pridelenie neprihlásilo. Ako nám vtedy povedal tlačový tajomník stanice Miroslav Strelec, dôvodom nebol nezáujem zo strany rádia, ale nedorozumenie pri zaradení frekvencií do licenčného konania.

Jediným záujemcom o túto frekvenciu tak bola spoločnosť Ground 4 z Bratislavy, ktorá by v prípade získania licencie prevádzkovala na frekvencii 105.2 MHz lokálnu rozhlasovú stanicu. Po vypočutí uchádzača si RVR vyžiadala doplnenie požadovaných podkladov a preto svoje rozhodnutie o pridelení či nepridelení frekvencie v riadnom termíne odložila. Po ich dodaní na poslednom decembrovom zasadnutí rozhodla, že žiadosť o udelenie licencie a frekvencie 105.2 MHz zamieta. Frekvencia sa tak presúva do jarného licenčného konania, v ktorom sa o jej pridelenie bude uchádzať koordinátor frekvencie Rádio Lumen. Dá sa očakávať, že RVR mu skalickú frekvenciu pridelí.

V ďalších bodoch svojho zasadnutia Rada vykonala zmenu v licencii Rádia Jemné Melódie spočívajúcu v navýšení maximálneho povoleného vyžiareného výkonu bratislavského vysielača. Na frekvencii 106.6 MHz tak budú Jemné Melódie vo veľmi krátkom čase vysielať výkonom 10 kW.
Viac sme písali v článku Rádio Jemné Melódie zvyšuje výkon vysielača v Bratislave.

Prijatú sťažnosť na možné nevyužívanie frekvencie Ščobík 95.9 MHz, ktorú má pridelenú Rádio Kiss, označila Rada za neopodstatnenú.

Vlado Valaštiak | další články autora 28.12 07:25

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků