Na stole rady dve protichodné konania voči N-Rádiu

RVR dnes prerokuje dve správne konania týkajúce sa licencie N-Rádia. Predmetom bude možné odňatie, ale aj predĺženie licencie. Členovia rady zároveň vyhodnotia viacero monitoringov a udelia licenciu pre lokálnu televíziu v Novej Dubnici.* 2. zasadnutie RVR – 27. januára 2004 *
* objasnenie situácie v N-Rádiu
* registrácia retransmisie v Liptovskom Mikuláši a Hornom Hričove
* kontrolný monitoring STV, Markízy a FUN Rádia
* udelenie licencie pre televíziu v Novej DubniciLogo RVR Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes prerokuje dve správne konania týkajúce sa licencie č. R/67, ktorú vlastní nitrianska spoločnosť N-RADIO, s.r.o.. Predmetom konania bude možné odňatie, ale paradoxne aj predĺženie licencie. V dnešnom programe RVR patria tieto body medzi prioritné.Prvé správne konanie bolo otvorené na poslednom minuloročnom zasadnutí rady dňa 16. decembra 2003. Členovia rady vtedy otvorili správne konanie vo veci možného odňatia licencie na základe §54 ods. 1 písm. c) Zákona o vysielaní a retransmisii. V tomto ustanovení sa konštatuje, že rada odníme vysielateľovi licenciu, ak sa uskutoční prevod podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach licencovanej spoločnosti v rozsahu prevyšujúcom 55%, a to bez predchádzajúceho súhlasu rady.Konania o odňatí a predĺžení licencieČlenovia rady rozhodli o otvorení správneho konania na základe podnetu nitrianskeho podnikateľa Branislava Brooša, ktorý sa považuje sa spolumajiteľa N-Rádia. Terajší jediný vlastník Jaroslav Dóczy však tieto tvrdenia odmieta. Údajná zmena vlastníckych vzťahov pritom nie je zaznamenaná ani v obchodnom registri. Členovia rady si preto zavolali oboch účastníkov na verejné vypočutie, na ktorom budú môcť objasniť spornú situáciu.Druhé správne konanie sa týka predĺženia licencie N-Rádia. Konateľ rádia Jaroslav Dóczy podal žiadosť o predĺženie platnosti licencie na ďalších osem rokov ešte koncom novembra. Zákon je aj v tomto prípade pomerne striktný. Každý vysielateľ musí v prípade záujmu požiadať o predĺženie licencie najskôr 20 mesiacov a najneskôr 19 mesiacov pred zánikom svojej licencie. Spoločnosť N-Rádio môže zatiaľ vysielať do …Lokálna televízia v Novej Dubnici?Medzi ďalšie menej významné body dnešného programu patria návrhy na uloženie sankcií voči spravodajstvu Markízy a niektorých menších televíznych vysielateľov. Rada zároveň vyhodnotí monitorovanie vysielania Slovenskej televízie a Fun rádia, pričom v prípade STV bude preverovať aj dve sťažnosti fyzických osôb. Na obzore je aj udelenie licencie na lokálne televízne vysielanie v káblových rozvodoch v Novej Dubnici.Súčasťou dnešného rokovania licenčnej rady je aj 5 ústnych pojednávaní s účastníkmi konaní. Závery z dnešného rokovania budú známe dnes podvečer.

Juraj Koiš | další články autora 27.01 01:44

  • miso hovorí:

    Preco nie je potom nikde clanok, ako dopadli tie monitoringy??????? Zaujimalo by ma to.

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků