Možná pokuta za neoprávnenú retransmisiu

Na programe dnešného zasadnutia RVR sú viaceré body týkajúce sa predovšetkým káblových operátorov. Členovia rady dnes zoberú na vedomie zánik licencie rádia Love FM v Banskej Bystrici a budú aj dnes rozhodovať o ďalšom osude nitrianskeho N-Rádia.* 4. zasadnutie RVR – 24. februára 2004 *
* pokračuje správne konanie voči N-Rádiu
* oznámenie o zániku licencie LOVE FM
* možné sankcie voči káblovým operátorom
* monitoring Markízy, JOJ, TV Ružinov a TV PezinokLogo RVR Členovia Rady pre vysielanie a retransmisiu sa dnes schádzajú na štvrtom tohtoročnom zasadnutí. Na programe sú viaceré menšie body týkajúce sa predovšetkým káblových operátorov. Spomedzi licencovaných vysielateľov zaujme predovšetkým stále otvorená kauza nitrianskeho N-Rádia, v ktorej zatiaľ nedošlo k posunu. Správne konanie zo dňa 16. decembra bude pokračovať aj dnes. Zatiaľ nie je jasné, či rada konanie uzavrie, alebo v ňom bude pokračovať na niektorom z ďalších zasadnutí.Ďalším zaujímavým bodom bude oznámenie o zániku licencie na rozhlasové vysielanie č. R/83 na frekvencii 99.5 MHz v Banskej Bystrici. Znamená to, že rada zoberie na vedomie uvoľnenie tejto frekvencie a zaradí ju pravdepodobne do najbližšieho licenčného konania. Pri ostatných vysielateľoch sa bude rada zaoberať formálnymi žiadosťami pri zmenách v licencii.‘Káblovkám’ bude horúco…Spomedzi káblových operátorov hrozí pokuta trenčianskej spoločnosti Manager Systems podľa §67 ods. 9 Zákona o vysielaní a retransmisii. V predmetnom paragrafe sa píše, že rada udelí pokutu od 50 tisíc do 5 miliónov korún tomu, kto prevádzkuje vysielanie alebo retransmisiu bez oprávnenia.Návrh na začatie správneho konania smeruje aj voči spoločnosti UPC Slovensko, ktorá sa mohla dopustiť porušenia zákona tým, že by nevysielala v súlade s platnou registráciou retransmisie. Ďalšie správne konanie bude smerovať voči banskobystrickému živnostníkovi, ktorý mal pri retransmisii porušiť § 17 odsek 1 písmeno d) mediálneho zákona. Tam sa píše, že prevádzkovateľ retransmisie sa pri jej zriaďovaní zdrží akýchkoľvek úkonov, ktorými by narušil príjem programových služieb prístupných pred zavedením retransmisie.Ďalšie body dnešného zasadnutia sa týkajú kontrolných monitoringov spravodajstva Markízy a TV Joj, vyhodnocovania stažnosti voči Slovenskej televízii, a monitorovania regionálneho vysielania televízie Ružinov a televízie Pezinok.

Juraj Koiš | další články autora 24.02 01:23

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků