LO-RVR: Niektoré ustanovenia zákona sú nešťastné

Minulý týždeň sme vám priniesli pohľad na ustanovenia Zákona o vysielaní a retransmisii, ktoré môžu priniesť komplikácie, napríklad pri predĺžení vysielacej licencie. Oslovili sme preto Licenčný odbor Kancelárie RVR, ktorý na licencie prihliada.Minulý týždeň sme vám priniesli pohľad na ustanovenia Zákona o vysielaní a retransmisii, ktoré môžu priniesť komplikácie, napríklad pri predĺžení vysielacej licencie. Oslovili sme preto Licenčný odbor Kancelárie RVR, ktorý na úkony súvisiace s licenciami prihliada. Stanovisko k problematickým ustanoveniam nám poskytla vedúca odboru Mgr. Lucia Maxonová.


– Problematické ustanovenie mediálneho zákona –
§ 48, odsek 2, písmeno a) – “Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby . . .”Logo RVR Prvé sa týkalo rozhodnutia o predĺžení licencie. Rada pre vysielanie a retransmisiu začala správne konanie o predĺžení licencie N-rádia ešte 28. novembra 2003 a ukončila ho kladne až v poslednom januárovom týždni, to znamená takmer dva mesiace po jeho začatí. V §52, odseku 4 Zákona o vysielaní a retransmisii sa pritom píše, že Rada rozhodne o predĺžení platnosti licencie do 30 dní od podania žiadosti. Podľa Maxonovej však v tomto prípade nedošlo k porušeniu zákona: “Správne konanie o predĺžení licencie bolo medzitým prerušené, čiže sa lehota nezapočítavala,” povedala vedúca licenčného odboru RVR.Problém s (ne)vyhlásením výberového konaniaProblematické je však podľa nej iné ustanovenie. §48 ods. 2, písmeno a) totiž hovorí o tom, že rada začne výberové konanie na už obsadenú frekvenciu najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie existujúceho vysielateľa. Nie je však jasné, čo sa stane v prípade, ak rada dovtedy nestihne rozhodnúť o predĺžení licencie existujúceho vysielateľa: “Toto ustanovenie je dosť nešťastné, pretože dáva rade veľmi malý priestor na rozhodnutie o predĺžení licencie. Na jedno predĺženie licencie má pritom každý vysielateľ právny nárok na základe §52 ods. 1,” upozorňuje Maxonová. Ako dodáva, nie je možné vyhlásiť licenčné konanie, pokiaľ rada ešte nerozhodla o potvrdení či zamietnutí predĺženia existujúcej licencie.Ustanovenie, ktoré prikazuje rade vyhlásiť licenčné konanie najneskôr 18 mesiacov pred vypršaním licencie však tiež hovorí jasnou rečou. Aj preto nás zaujímalo, či by nemohol nastať problem, ak by rada konanie v stanovenom termíne nezačala: “Problém by nastať mohol, záleží to od výkladu ustanovenia. Toto ustanovenie by sa malo vzťahovať iba na licencie, ktoré už nie je možne predĺžiť, a teda ich platnosť sa definitívne končí, prípadne na tie licencie, u ktorých prevádzkovateľ v stanovenej lehote nepožiadal o predĺženie,” uzavrela vedúca Licenčného odboru Rady pre vysielanie a retransmisiu Mgr. Lucia Maxonová.

Juraj Koiš | další články autora 02.02 09:00

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků