Licenčné podmienky Rádia ZET

Licencia Rádia ZET bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 2. júla 2002. Licenčné podmienky boli zmenené 2x, naposledy 10. februára 2004. Držiteľom licencie na obdobie 8 rokov je žilinská spoločnosť RM Progres, s.r.o.


Licencia bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 12/2002 konanom dňa 02.07.2002
Licenčné podmienky boli aktualizované 2x.


Základné informácie

Číslo licencie: R/80
Držiteľ licencie: RM PROGRES, s.r.o.
Fačkov 241
013
16
Telefón/fax: 041/56 222 88
WWW stránka: www.radiozet.sk
Kontaktná adresa: Rádio Zet
Horný Val 3
010 01 Žilina

Podmienky licencie

Názov programovej služby: Rádio Zet
Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
Licencia platná od-do: 15.08.2002 – 15.08.2010
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie
Jazyk vysielania: slovenský jazykPridelené frekvencie

Frekvencia Lokalita Frekvenčný list
94,5 MHz Žilina – Veľká Lúka -

Právne skutočnosti spoločnosti

Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Milan Vendrinský
Sad na Studničkách 20
010 01 Žilina
(od: 19.12.2001)
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: konatelia:

Milan Vendrinský
Sad na Studničkách 20
010 01 Žilina
(od: 19.12.2001)Podiely programových typov za bežný týždeň
(určené z programovej skladby doručenej Rade RTV dňa 10.10.2003
( č.p.d. 2044/2003 ))

Spravodajstvo: min. 1,8 %
Publicistika: 0 %
• Politická publicistika: 0 %
• Ostatná publicistika: 0 %
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: min. 7 %
• Programy pre deti: 0 %
• Náboženské programy: 0 %
• Literárno-dramatické programy: 0 %
• Zábavné programy: 0 %
• Hudobné programy: min. 7 %
Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 1,8 %


Špecifikácia RDS

Programová identifikácia (PI) áno
Identifikácia dopravného vysielania (TP) áno
Alternatívne frekvencie (AF) nie
Typ programu (PTY) áno
Iné informácie o vysielaných sieťach (EON) áno
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno
Identifikácia spôsobu dekódovania (DI) áno
Prepínač hudba/reč (M/S) áno
Textový kanál (RT) áno
Hodiny a dátum (CT) áno
Identifikácia dopravného hlásenia (TA) áno
Meno programového okruhu (PS) RADIOZET
Číslo programu (PIN) ánoZmeny vykonané v licenčných podmienkach od dátumu nadobudnutia licencie:

Aktualizácia na zasadnutí č. 3/2004 dňa 10.02.2004:    • zmeny v bode “Podiely programových typov za bežný týždeň“:  • v bode “Hudobné programy” z hodnoty 14 % na 7 %

 


Aktualizácia na zasadnutí č. 24/2002 dňa 19.11.2002:  
  • zmena v bode “Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach” z hodnoty:
Milan Vendrinský
Sad na Studničkách 20
010 01 Žilina
(od: 19.12.2001 do: 19.09.2002)

Regina Lanová
Anenská 551
Moravská Nová Ves
Česká republika
(od: 19.12.2001 do: 19.09.2002)


na hodnotu:


Milan Vendrinský
Sad na Studničkách 20
010 01 Žilina
(od: 20.09.2002)Poznámka: Spracované z oficiálnych zápisov Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Vlado Valaštiak | další články autora 01.12 09:53

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků