Licenčné podmienky Rádia SiTy

Licencia Rádia SiTy bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 17. mája 2004. Držiteľom licencie na obdobie 8 rokov je bratislavská spoločnosť SITY MEDIA. Licenčné podmienky zatiaľ neboli menené.

Licencia bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 10/2004 konanom dňa
17.05.2004
Licenčné podmienky zatiaľ neboli aktualizované.

Základné informácie

Číslo licencie: R/87
Držiteľ licencie: SITY MEDIA,
s.r.o.
Popradská 7
821 06 Bratislava

Telefón/fax:
02/45 52
66 42
WWW stránka: www.radiosity.sk
Kontaktná adresa: Polus City Center
Vajnorská 100
831 04 Bratislava

Podmienky licencie

Názov programovej služby: Rádio SiTy
Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové
vysielanie udeľuje:
8 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
Licencia platná od-do: 28.05.2004 – 28.05.2012
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie
Jazyk vysielania: slovenský jazyk (min. 99,8%)

Pridelené frekvencie

Frekvencia Lokalita Frekvenčný list
107,0 MHz
Bratislava – obchodné centrum Polus City Center

969/10/2004 zo dňa 10.03.2004

Právne skutočnosti spoločnosti

Údaje o osobách, ktoré majú účasť na
základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach:
Peter Zaťko
Repašského 2
Bratislava
(od: 02.07.2003)

Rastislav Lehotský
Komárnická 112/4
Bratislava 821 03
(od: 20.04.2004)

Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných
orgánoch vysielateľa s licenciou:
konatelia:

Rastislav Lehotský
Komárnická 112/4
Bratislava
(od: 10.10.2003)

Ľuboš Zaťko
Šafárikova 61
Senec
(od: 10.10.2003)

Podiely programových
typov za bežný týždeň


Spravodajstvo:

min. 3,0 %

Publicistika:
min. 2,0 %
• Politická publicistika: min. 1,0 %
• Ostatná publicistika: min. 1,0 %

Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
min. 22,5 %
• Programy pre deti: min. 3,0 %
• Náboženské programy: min. 0,5 %

Literárno-dramatické programy:
0 %

Zábavné programy:
min. 2,0 %
• Hudobné programy: min. 17,0 %
Podiel preberaného programu od iného
vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového vysielacieho času:
0 %
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac)
vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:
min. 45 %

Špecifikácia RDS

Programová identifikácia (PI) áno
Identifikácia dopravného vysielania (TP) áno
Alternatívne frekvencie (AF) nie
Typ programu (PTY) nie
Iné informácie o vysielaných sieťach (EON) nie
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete nie
Identifikácia spôsobu dekódovania (DI) nie
Prepínač hudba/reč (M/S) nie
Textový kanál (RT) nie
Hodiny a dátum (CT) áno
Identifikácia dopravného hlásenia (TA) nie
Meno programového okruhu (PS) SITY_107
Číslo programu (PIN) nie
Poznámka: Spracované z oficiálnych zápisov Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Vlado Valaštiak | další články autora 26.08 01:00

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků