Licenčné podmienky Rádia REBECA

Licencia Rádia REBECA bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 19. novembra 2003. Držiteľom licencie na obdobie 8 rokov je martinská spoločnosť TAM ART PRODUCTIONS s.r.o.


Licencia bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 20/2003 konanom dňa 19.11.2003
Licenčné podmienky zatiaľ neboli aktualizované.


Základné informácie

Číslo licencie: R/84
Držiteľ licencie: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
Priehradka 20
036 01
Martin
Telefón/fax: 0903/50 40 01
WWW stránka: www.rebeca.sk
Sídlo rádia: Rádio Rebeca
Námestie SNP 3
097 01 Banská Bystrica

Podmienky licencie

Názov programovej služby: Rádio Rebeca
Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
Licencia platná od-do: 04.02.2004 – 04.02.2012
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie
Jazyk vysielania: slovenský jazykPridelené frekvencie

Frekvencia Lokalita Frekvenčný list
87,7 MHz Banská Bystrica – Suchá Hora -
106,9 MHz Žilina – Martinské Hole -

Právne skutočnosti spoločnosti

Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Mgr. Milan Jakubík
P. O. Hviezdoslava 43/45
036 01 Martin
(od: 23.10.2003)
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: konatelia:

Boris Kršňák
Rázusova 44
960 01 Zvolen
(od: 20.10.2004)Podiely programových typov za bežný týždeň
(určené z programovej skladby doručenej Rade RTV dňa 24.10.2003
(č.p.d. 2206/2003, 2207/2003)

Spravodajstvo: min. 2 %
Publicistika: min. 1 %
• Politická publicistika: 0 %
• Ostatná publicistika: min. 1 %
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: min. 29 %
• Programy pre deti: 0 %
• Náboženské programy: 0 %
• Literárno-dramatické programy: 0 %
• Zábavné programy: 0 %
• Hudobné programy: min. 29 %
Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 3 %


 

Špecifikácia RDS

Programová identifikácia (PI) áno
Identifikácia dopravného vysielania (TP) áno
Alternatívne frekvencie (AF) áno
Typ programu (PTY) áno
Iné informácie o vysielaných sieťach (EON) áno
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno
Identifikácia spôsobu dekódovania (DI) áno
Prepínač hudba/reč (M/S) áno
Textový kanál (RT) áno
Hodiny a dátum (CT) áno
Identifikácia dopravného hlásenia (TA) áno
Meno programového okruhu (PS) _REBECA_
Číslo programu (PIN) áno


Poznámka: Spracované z oficiálnych zápisov Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Vlado Valaštiak | další články autora 30.12 04:10

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků