Licenčné podmienky Rádia NAJ

Licencia Rádia NAJ bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 5. novembra 2002. Licenčné podmienky boli zmenené 5x, naposledy 20. apríla 2004. Držiteľom licencie na obdobie 8 rokov je trnavská spoločnosť A.W.G., s.r.o.


Licencia bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 23/2002 konanom dňa 05.11.2002
Licenčné podmienky boli aktualizované 5x.


Základné informácie

Číslo licencie: R/81
Držiteľ licencie: A.W.G., s.r.o.
Okružná 5
917
01 Trnava
Telefón/fax: 033/599 20 65
WWW stránka: www.radionaj.com
Kontaktná adresa: Rádio Naj
Okružná 5
917
01 Trnava

Podmienky licencie

Názov programovej služby: NAJ rádio
Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
Licencia platná od-do: 20.01.2003 – 20.01.2011
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie
Jazyk vysielania: slovenský jazykPridelené frekvencie

Frekvencia Lokalita Frekvenčný list
88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom -
90,8 MHz Jaslovské Bohunice -

Právne skutočnosti spoločnosti

Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Miroslav Kurila
Oslobodenia 227
Belá
(od: 03.05.2001)
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: konatelia:

Mgr. Róbert Kováč
Bardošova č. 12
Bratislava
(od: 22.10.2002)

JUDr. Rudolf Trella
Lipského č. 3
Bratislava
(od: 22.10.2002)Podiely programových typov za bežný týždeň
(určené z programovej skladby doručenej Rade RTV dňa 29.02.2004)

Spravodajstvo: min. 1,2 %
Publicistika: min. 1,2 %
• Politická publicistika: 0 %
• Ostatná publicistika: min. 1,2 %
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: min. 12,3 %
• Programy pre deti: min. 1,0 %
• Náboženské programy: 0 %
• Literárno-dramatické programy: 0 %
• Zábavné programy: min. 1,8 %
• Hudobné programy: min. 9,5 %
Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 3,6 %


Špecifikácia RDS

Programová identifikácia (PI) áno
Identifikácia dopravného vysielania (TP) áno
Alternatívne frekvencie (AF) áno
Typ programu (PTY) áno
Iné informácie o vysielaných sieťach (EON) áno
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno
Identifikácia spôsobu dekódovania (DI) áno
Prepínač hudba/reč (M/S) áno
Textový kanál (RT) áno
Hodiny a dátum (CT) áno
Identifikácia dopravného hlásenia (TA) áno
Meno programového okruhu (PS) _*NAJ*__
Číslo programu (PIN) ánoZmeny vykonané v licenčných podmienkach od dátumu nadobudnutia licencie:

Aktualizácia na zasadnutí č. 8/2004 dňa 20.04.2004:   • zmeny v bode “Podiely programových typov za bežný týždeň“: • v bode “Politická publicistika” z hodnoty 0,6 % na 0 %
 • v bode “Zábavné programy” z hodnoty 3,6 % na 1,8 %
 • v bode “Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme” z hodnoty 4,2 % na 3,6 %

 


Aktualizácia na zasadnutí č. 3/2004 dňa 10.02.2004:   • zmeny v bode “Špecifikácia RDS“: • v bode “Meno programového okruhu (PS)” z hodnoty NAJ_____ na _*NAJ*__

 


Aktualizácia na zasadnutí č. 11/2003 dňa 17.06.2003:   • zmeny v bode “Držiteľ licencie” z hodnoty:A.W.G., spol. s r.o.
Námestie Ľ. Štúra 2
Žilina 010 01


na hodnotu:


A.W.G., spol. s r.o.
Okružná 5
Trnava 917 01


 


Aktualizácia na zasadnutí č. 9/2003 dňa 20.05.2003:   • zmeny v bode “Podiely programových typov za bežný týždeň“: • v bode “Spravodajstvo” z hodnoty 3 % na 1,2 %
 • v bode “Politická publicistika” z hodnoty 0 % na 0,6 %
 • v bode “Ostatná publicistika” z hodnoty 1 % na 1,2 %
 • v bode “Zábavné programy” z hodnoty 3 % na 3,6 %
 • v bode “Hudobné programy” z hodnoty 10 % na 9,5 %
 • v bode “Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme” z hodnoty 5 % na 4,2 %
 • v bode “Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového vysielacieho času” z hodnoty 2 % na 0 %

 


Aktualizácia na zasadnutí č. 2/2003 dňa 28.01.2003:  
 • zmena v bode “Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou” z hodnoty:
Miroslav Kurila
Oslobodenia 227
Belá
(do: 22.10.2002)


na hodnotu:


Mgr. Róbert Kováč
Bardošova č. 12
Bratislava
(od: 22.10.2002)

JUDr. Rudolf Trella
Lipského č. 3
Bratislava
(od: 22.10.2002)Poznámka: Spracované z oficiálnych zápisov Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Vlado Valaštiak | další články autora 01.12 10:44

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků