Licenčné podmienky Rádia HEY

Licencia Rádia HEY bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 17. mája 2004. Licenčné podmienky boli zmenené 1x, naposledy 26. októbra 2004. Držiteľom licencie na obdobie 8 rokov je levická spoločnosť GES Slovakia, s.r.o.

Licencia bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 10/2004 konanom dňa 17.05.2004
Licenčné podmienky boli aktualizované 1x, naposledy 26.10.2004

Základné informácie

Číslo licencie: R/88
Držiteľ licencie: GES Slovakia, s. r. o.
Pri Podlužianke 9
934 01 Levice

Telefón/fax:
036/63 15
609
WWW stránka: www.radiohey.sk
Sídlo rádia: Jelšová 11
831 01 Bratislava 37

Podmienky licencie

Názov programovej služby: Rádio HEY
Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové
vysielanie udeľuje:
8 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
Licencia platná od-do: 22.7.2004 – 21.7.2012
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
Územný rozsah vysielania: multiregionálne rozhlasové vysielanie
Jazyk vysielania: slovenský jazyk min. 75 %
český jazyk max. 25 %

Pridelené frekvencie

Frekvencia Lokalita Frekvenčný list
107,3 MHz Poprad 990/10/2004 zo dňa 10.03.2004
102,4 MHz Rimavská Sobota – mesto
1030/10/2004 zo dňa 12.03.2004
97,6 MHz Banská Bystrica -
100,3 MHz Bratislava -
98,8 MHz * Ružomberok -
88,8 MHz * Nitra -
* pridelenie frekvencií ešte nenadobudlo právoplatnosť

Právne skutočnosti spoločnosti

Údaje o osobách, ktoré majú účasť na
základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach:

NEW AGE INVESTMENT, s.r.o.
IČO: 40 229 726

Králodvorská 1081/16
Praha 1 110 00
Česká republika
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných
orgánoch vysielateľa s licenciou:
konateľ:
Ing. Alojz Jánošík
341
Svinná

Podiely programových typov za bežný týždeň
(určené z programovej skladby
doručenej Rade RTV dňa 30.04.2004
( č.p.d. 1051/2004 ))


Spravodajstvo:

min. 0,8 %

Publicistika:
min. 0,25 %
• Politická publicistika: min. 0,05 %
• Ostatná publicistika: min. 0,2 %

Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
min. 0,7 %
• Programy pre deti: 0 %
• Náboženské programy: 0 %

Literárno-dramatické programy:
0 %

Zábavné programy:
min. 0,2 %
• Hudobné programy: min. 0,5 %
Podiel preberaného programu od iného
vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového vysielacieho času:
0 %
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac)
vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:
min. 1 %

Špecifikácia RDS

Programová identifikácia (PI) áno
Identifikácia dopravného vysielania (TP) áno
Alternatívne frekvencie (AF) áno
Typ programu (PTY) áno
Iné informácie o vysielaných sieťach (EON) nie
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete nie
Identifikácia spôsobu dekódovania (DI) áno
Prepínač hudba/reč (M/S) nie
Textový kanál (RT) áno
Hodiny a dátum (CT) nie
Identifikácia dopravného hlásenia (TA) áno
Meno programového okruhu (PS) *_HEY_*_
Číslo programu (PIN) nieZmeny vykonané v licenčných podmienkach od
dátumu nadobudnutia licencie:

Aktualizácia na zasadnutí č. 18/2004 dňa 26.10.2004:

 • pridelenie frekvencie 97.6 MHz v Banskej Bystrici
 • pridelenie frekvencie 100.3 MHz v Bratislave
 • pridelenie frekvencie 88.8 MHz v Nitre *
 • pridelenie frekvencie 98.8 MHz v Ružomberku *
 • v bode “Územný rozsah vysielania” zmena na “multiregionálne
  rozhlasové vysielanie
  “, pôvodná hodnota: “regionálne rozhlasové vysielanie

* nenadobudlo právoplatnosťPoznámka: Spracované z oficiálnych zápisov Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Vlado Valaštiak | další články autora 20.07 05:05

 • Juraj Koiš hovorí:

  Túto záležitosť sme prediskutovali v inom fóre. Vlado Valaštiak jednotlivé úradné informácie zozbieral a vytriedil do priehľadnej tabuľky, čo nemožno nazývať copy&paste. Je to časovo pomerne náročné, a autor si za svoju prácu zaslúži kredit.

 • Anonym hovorí:

  Zaujimave, ze sa pod toto podpisuje redaktor, ked je to len kopia informacii zo spravy Rady SR pre vysielanie a retransmisiu. Copy a paste nie je autorstvo pan Valastiak. Je trochu dost hlupe pripisovat si autorstvo k horeuvedenym informaciam…

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků