Licenčné podmienky Rádia FAJN

Licencia Rádia FAJN bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 19. novembra 2003. Držiteľom licencie na obdobie 8 rokov je žilinská spoločnosť Servis Slovakia s.r.o., ktorú vlastní firma Slovak Invest Corporation.


Licencia bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 20/2003 konanom dňa 19.11.2003
Licenčné podmienky zatiaľ neboli aktualizované.


Základné informácie

Číslo licencie: R/85
Držiteľ licencie: SERVIS SLOVAKIA, s.r.o.
Námestie Ľ. Štúra 2
010 01
Žilina
Telefón/fax: 041/51 24 600
WWW stránka: www.radiofajn.sk
Kontaktná adresa: Rádio Fajn
Námestie Ľ. Štúra 2
010 01 Žilina

Podmienky licencie

Názov programovej služby: Rádio Fajn
Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
Licencia platná od-do: 27.01.2004 – 27.01.2012
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie
Jazyk vysielania: slovenský jazykPridelené frekvencie

Frekvencia Lokalita Frekvenčný list
98,0 MHz Žilina – Hotel Slovakia 1065/10/2003 zo dňa 18.09.2003

Právne skutočnosti spoločnosti

Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: SLOVAK INVEST CORPORATION, a.s.
IČO: 31 645 950
Námestie Ľ. Štúra 2
010 01 Žilina
(od: 05.04.2000)
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: konatelia:

Eva Borovská
296
Trstín
(od: 04.06.2004)Podiely programových typov za bežný týždeň

Spravodajstvo: min. 0,5 %
Publicistika: min. 1,8 %
• Politická publicistika: 0 %
• Ostatná publicistika: min. 1,8 %
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: min. 2,4 %
• Programy pre deti: 0 %
• Náboženské programy: 0 %
• Literárno-dramatické programy: 0 %
• Zábavné programy: 0 %
• Hudobné programy: min. 2,4 %
Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 2,3 %


 

Špecifikácia RDS

Programová identifikácia (PI) áno
Identifikácia dopravného vysielania (TP) áno
Alternatívne frekvencie (AF) áno
Typ programu (PTY) áno
Iné informácie o vysielaných sieťach (EON) áno
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno
Identifikácia spôsobu dekódovania (DI) áno
Prepínač hudba/reč (M/S) áno
Textový kanál (RT) áno
Hodiny a dátum (CT) áno
Identifikácia dopravného hlásenia (TA) áno
Meno programového okruhu (PS) *_FAJN_*
Číslo programu (PIN) áno


Poznámka: Spracované z oficiálnych zápisov Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Vlado Valaštiak | další články autora 03.08 08:15

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků