Štyrom rádiám hrozí sankcia kvôli Slobodnej Európe

Licenčná rada sa bude opätovne zaoberať žiadosťou o udelenie predbežného súhlasu s majetkovými zmenami v Rádiu Beta a N-Rádiu. Pozornosti neujdú ani štyri navrhované sankcie pri monitoringu programov RFE.Členovia Rady pre vysielanie a retransmisiu majú dnes pred sebou 11. zasadnutie regulačného orgánu v tomto roku, ktoré je zároveň predposledným rokovaním pred letnými prázdninami.N-Rádio a Beta kontra DVPLicenčná rada sa bude opätovne zaoberať žiadosťou o udelenie predbežného súhlasu s majetkovými zmenami v bojnickom lokálnom Rádiu Beta. Licencovanú spoločnosť v súčasnosti vlastní investičné Družstvo Vzájomnej Pomoci, ktoré je v konkurze. Členovia rady už podobnú žiadosť o majetkové zmeny v Rádiu Beta pred časom zamietli.Podobný problém však budú musieť riešiť aj v prípade nitrianskeho N-Rádia, kde malo DVP tiež svoj podiel. Pred časom totiž došlo k dohode medzi DVP a pôvodným zakladateľom rádia Jaroslavom Dóczym, ktorý sa nedávno stal 100%-ným vlastníkom nitrianskeho rádia. K prevodu podielov došlo na základe predchádzajúceho súhlasu rady, ktorá ho udelila ešte pred vyhlásením konkurzu v spoločnosti DVP. Dnes sa budú môcť zástupcovia dotknutého subjektu vyjadriť k vzniknutej situácii.Reklama na Slobodnej Európe?Zaujímavou časťou rokovania z pohľadu rádií bude nepochybne aj správa o monitorovaní vysielania stanice Slobodná Európa, ktorej spravodajstvo aktívne preberajú štyri súkromné rádiá. Rádio Twist, N-Rádio, Frontinus a Rádio Kiks sa mali dopustiť porušenia § 35 ods. 7 zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý okrem iného zakazuje prerušovať spravodajské programy reklamou a telenákupom. K tomuto porušeniu malo dôjsť v dňoch 2.2. (Rádio Frontinus), 5.2 a 7.2 (N-Rádio) a 7.2 (rádiá Twist a Kiks). Týmto štyrom staniciam zrejme rada udelí najnižšiu formu sankcie – upozornenie na porušenie zákona. K osobitnému monitoringu vysielania Slobodnej Európy zatiaľ nie sú bližšie informácie, pôjde však o dni 10. – 13. februára.Licenčná rada dnes prerokuje aj výsledky kontrolného monitoringu vysielania novozámockého lokálneho Rádia MAX a celoslovenského Rádia Okey. Výstupy zo zasadnutia budú známe v popoľudňajších hodinách.

Juraj Koiš | další články autora 17.06 01:52

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků