Kedy sa skončí vysielanie N-Rádia a Rádia Dúha?

Dve regionálne rádiá, ktoré nedávno prišli o svoje licencie, zostávajú naďalej v éteri. Nitrianske N-Rádio podobne ako dubnické Rádio Dúha využívajú odkladný účinok zániku svojich licencií, ktorý je štandardný aj v iných prípadoch. Hoci je ich budúcnosť otázna, licencie zostávajú právoplatné až kým nenadobudne konečnú platnosť rozhodnutie o ich odňatí. Poslucháči si vysielanie týchto dvoch regionálnych staníc budú môcť naladiť minimálne do konca jesene.

Odňatie licencie neznamená okamžité ukončenie vysielania


Regionálne stanice N-Rádio a Dúha majú pomerne rozdielnu históriu. Kým nitrianske rádio sa zaraďuje medzi najstaršie súkromné stanice na Slovensku, severoslovenská Dúha datuje svoj vznik až v druhej polovici 90-tych rokov. Obe rádiá však spája možný záver vysielania, ktorý by mohol nastať v dohľadnom čase. Rada pre vysielanie im totiž odňala licencie – v jednom prípade na vlastnú žiadosť, v druhom kvôli nedodržaniu niektorých ustanovení Zákona o vysielaní a retransmisii. V oboch prípadoch sa tak stalo približne v rovnakom čase – na prelome apríla a mája.


Odňatie licencie však automaticky neznamená ukončenie vysielania. Podobne ako pri iných nezvratných krokoch, aj v tomto prípade platí odkladný účinok. Rádio Dúha sa voči odňatiu licencie odvolalo na Najvyšší súd, ktorý o tom zatiaľ nerozhodol. Vysielať môže bez obmedzenia až do chvíle, kým v tejto veci padne právoplatný verdikt. S podobnou situáciou už má slovenský trh skúsenosti. V apríli 2002 prišlo o licenciu severoslovenské Rádio Žilina, ktoré ukončilo vysielanie 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti odňatia licencie.


Situácia v N-Rádiu je odlišná. Prevádzkovateľ tejto stanice prišiel o svoju licenciu na vlastnú žiadosť. Zároveň však požiadal o možnosť vysielať až do chvíle, kým jeho frekvencia bude právoplatne udelená inému vysielateľovi. Hoci šlo o nekonkrétny termín, licenčná rada žiadosti vyhovela, a rozhodnutie o odňatí licencie bude platiť až po ukončení všetkých právnych sporov, ktoré môžu nastať.


V éteri ešte niekoľko mesiacov prípadne rokov


Vzhľadom na to, že nový držiteľ nitrianskej frekvencie 95.2 MHz ešte nebol určený, dá sa existencia N-Rádia podľa doterajších skúsenosti predpokladať v mesiacoch, možno aj rokoch. Takmer každé licenčné konanie pokračuje odvolaním neúspešných žiadateľov na Najvyšší súd. Ten nemá stanovenú lehotu, do ktorej musí potvrdiť alebo zrušiť rozhodnutie o udelení frekvencie novému držiteľovi. V niektorých prípadoch bolo jeho rozhodnutie oznámené po viac ako jednom roku – naposledy v prípade prievidzskej frekvencie 93.9 MHz, ktorá bola pridelená koncom roka 2005, ale stanovisko súdu k tejto veci prišlo až na jar 2007.


Dve regionálne rádiá z Nitrianskeho či Trenčianskeho kraja tak zostanú v éteri ešte pomerne dlho. Rádio Dúha má zároveň možnosť uchádzať sa o svoje dve frekvencie (89.1 MHz – Trenčín a 104.2 MHz – Žilina) v jednom z nasledujúcich licenčných konaní, a bude môcť obhájiť zachovanie svojho vysielania. V prípade frekvencie po N-Rádiu licenčné konanie už prebehlo. Keďže doterajší prevádzkovateľ N-Rádia sa o novú licenciu neprihásil, je pravdepodobné, že N-Rádio vo svojej súčasnej podobe zanikne. Kedy to presne bude, určí až Najvyšší súd termínom vydania svojho rozhodnutia.

Juraj Koiš | další články autora 17.07 03:59

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků