Frekvencie po Rádiu Dúha budú rozdelené až na jeseň

Prekvapením nadchádzajúceho licenčného konania je fakt, že sa v ňom nenachádzajú dve frekvencie po Rádiu Dúha. Hoci mu Rada pre vysielanie a retransmisiu ešte v apríli odňala licenciu, so zaradením trenčianskej frekvencie 89.1 a žilinskej 104.2 MHz ráta až v jesennom licenčnom konaní. Naopak, frekvencie po Jemných melódiách a N-Rádiu boli zaradené do licenčného konania okamžite, hoci licencie týchto rádií boli odňaté iba niekoľko dní pred vyhlásením nového licenčného konania.

Rádio Dúha sa môže voči odňatiu licencie odvolať


Frekvencie po Rádiu Dúha nemohli byť zaradené do tohto licenčného konania, pretože rozhodnutie o odňatí licencie spoločnosti Rádiomédia, s.r.o., zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Držiteľ licencie sa voči rozhodnutiu môže odvolať,” potvrdil serveru RadioTV riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš. Podľa jeho slov by mali byť obe frekvencie po Rádiu Dúha zaradené do jesenného licenčného konania, ak dovtedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o odňatí licencie.


Zaujímavosťou však je, že RVR okrem Rádia Dúha odňala tesne pred vypísaním licenčného konania aj oprávnenia štyroch ďalších vysielateľov – nitrianskeho N-Rádia a troch rádií zo skupiny Jemné melódie. Odňatie týchto licencií prebehlo iba pár dní pred vyhlásením nového konania. Všetky uvoľnené frekvencie napriek tomu stihli byť zaradené do výberu, o ktorý sa môžu uchádzať potenciálni vysielatelia. Riaditeľ Kancelárie RVR vysvetľuje rýchle zaradenie frekvencií tým, že ich pôvodní držitelia deklarovali, že voči rozhodnutiu o odňatí licencie sa nebudú odvolávať.


Jemné melódie a N-Rádio s odvolaním nerátajú


Licencie štyroch rádií, o ktorých hovoríte, im boli odňaté na vlastnú žiadosť. Zástupcovia týchto spoločností deklarovali, že sa voči rozhodnutiu Rady neodvolajú, a tak sme mohli uvoľnené frekvencie zaradiť do licenčného konania. Ak by sa predsa len odvolali, súvisiace frekvencie by sme museli vyňať z licenčného konania,” povedal Kukliš. Rýchle zaradenie frekvencií Jemných melódií a N-Rádia do jarného licenčného konania je aj v záujme prevádzkovateľov týchto staníc, keďže sa o ne chcú opätovne uchádzať. Namiesto pôvodných štyroch držiteľov licencií sa však do konania o uvoľnené frekvencie plánuje prihlásiť iba jeden nástupnícky projekt, spoločnosť TAM ART Productions, s.r.o., ktorá sa podieľa na prevádzke Jemných melódií.


Všetky stanice, ktorým bola v posledných týždňoch odňatá licencia, môžu zatiaľ pokračovať vo vysielaní. Spoločnosti s ručením obmedzeným Ragtime (Jemné melódie Bratislava), A.W.G. (Jemné melódie západ), Prešovská kultúrna agentúra (Rádio Východ) a N-Rádio reálne stratia licenciu až vo chvíli, keď RVR ich bývalé frekvencie pridelí novým subjektom. Rádio Dúha môže vysielať až do chvíle, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o odňatí licencie. V prípade, že sa prevádzkovateľ stanice voči nemu odvolá, uplatňuje sa odkladný účinok, a stanica môže bez prerušenia vysielať až do právoplatného rozhodnutia Najvyššieho súdu v tejto veci.

Juraj Koiš | další články autora 16.05 03:55

  • PALO hovorí:

    A tomu sa hovorí bordel ako mraky.Aj takto sa dá obchádzať zákon s posvätením najvyšších miest.
    Čosi smrdí v štáte…..

  • petE.R. hovorí:

    Ak je tu ešte niekto taký, čo pochybuje o pridelení všetkých strategických frekvencií Jemným melódiám, nech zvihne ruku :) Je to evidentne dohodnuté, JM sa zbavia bremena nezákonného vysielania, lebo už dnes je jasné, že Rada RVR im všetko priklepne! Škoda že nesedím v spomínanej rade ako jej člen, by som si navyše zarobil …

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků