Čo odznelo na 13. zasadnutí RVR

Predmetom skúmania regulačného orgánu bolo niekoľko monitoringov vysielania. Na stole sa však ocitol aj spor ochranného zväzu s káblovými operátormi, pričom reč bola aj o budúcnosti trnavského multiregionálneho Rádia Forte.Rada pre vysielanie a retransmisiu má za sebou dosť nabité zasadanie. Na svojej 13. tohtoročnej schôdzi sa zaoberala zmenami vo vlastníckej štruktúre Rádia Forte. Nakoľko však už v tom čase spoločnosť nemala konateľa, keďže nová a jediná dovtedajšia konateľka Rebeca Justh doručila svoje odvolanie, rada rozhodnutie o budúcnosti rádia odložila na ďalšie zasadnutie.RVR ďalej zobrala na vedomie zmeny v programovej štruktúre Rádia Východ. Na východe Slovenska však udelila aj jednu pokutu, a to konkurenčnému Rádiu Kiks. Toto rádio malo už v minulosti problémy so svojou reláciou Kiks fór, najmä so stupidnými vtipmi, ktoré v nej z času na čas odznejú. V minulosti bola licenčná rada zhovievavejšia, keď rádiu udelila sankciu vo forme upozornenia. Tentoraz však už jej rozhodnutie znamenalo pre rádio finančnú pokutu vo výške 40.000,- Sk.RVR vyhodnotila aj monitoring v žilinskom Rádiu Frontinus. V troch prípadoch začala voči nemu správne konanie pre nesprávne označovanie reklamy a sponzoringu relácií. Ďalší monitoring bol vykonaný v Rádiu Dúha a členovia rady rozhodli o začatí správneho konania pre nedodanie súvislých požadovaných záznamov v dostatočnej kvalite.Predmetom skúmania regulačného orgánu bolo aj multiregionálne Fun Rádio a jeho koprodukčný program Fun o piatej, ktorý vysiela aj Slovenská televízia. Výhrady členov rady smerovali k sponzoringu uvedenej relácie. Jablkom sváru sa stala tyčinka Müsli, ktorá sa objavuje pred každým vysielaním. Ako upresnil predseda rady Peter Kováč, sponzorom programu môže byť len konkrétna spoločnosť a nie produkt. “Firma môže uvádzať aj produkt, ale v sponzorskom odkaze musí byť jasne uvedený názov výrobcu,” uviedol Kováč. Kvôli rovnakému priestupku už bola voči STV udelená sankcia. V prípade Fun Rádia zatiaľ rada iba otvorila správne konanie.Ako posledný vyhodnotili členovia rady monitoring vysielania východoslovenského TOP Rádia. Nemali k nemu však vážnejšie výhrady, a tak ho zobrali na vedomie.Pred radou sa ocitol aj spor káblových operátorov zo skupiny UPC a ochranného združenia SOZA. Licenčná rada však v tejto veci zatiaľ nemohla zaujať jednoznačné stanovisko, keďže obe strany predložili veľmi protichodné argumenty. Na definitívne rozhodnutie si tak budeme musieť počkať pravdepodobne do najbližšieho zasadnutia RVR, ktoré sa uskutoční koncom augusta.

Róbert Kalmár | další články autora 23.07 01:00

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků