Kedy sa skončí vysielanie Rádia G3?

radio_g3Z pohľadu práva ide o unikát. Skalické Rádio G3 pred niekoľkými mesiacmi právoplatne prišlo o licenciu, no napriek tomu stále vysiela. Jeho frekvencie by pritom onedlho mal začať využívať nový subjekt. Aké možností má regulátor v podobnej situácii? A hrozia za neoprávnené vysielanie reálne sankcie?

Rádio G3 pritom nezažíva podobnú situáciu prvý raz. Už jeho predchodca, Rádio Adut, sa musel na krátky čas odmlčať, keď pôvodná vysielacia spoločnosť vrátila pred rokmi licenciu, a získal ju nový subjekt, ktorý sa rozhodol zachovať vtedajší program aj názov. Stanica tak aj po zisku novej licencie vysielala nejaký čas pod názvom Rádio Adut, a poslucháč si zmenu prevádzkovateľa v pozadí ani nemusel všimnúť.

Teraz je však situácia iná. Spoločnosť nevrátila licenciu dobrovoľne. Tá jej bola odňatá, keďže došlo k nezákonnému prevodu vlastníckych podielov. Rozhodnutie o odňatí licencie nadobudlo právoplatnosť a vysielateľ ho mal rešpektovať. V tomto čase tak už mali byť vypnuté oba vysielače a priestor mal dostať nový prevádzkovateľ, ktorý získal licenciu pre projekt s názvom Záhorácke rádio.

Nová firma má však teoreticky rok na spustenie vysielania, a tak frekvencie by pomerne dlhý čas mlčali. Tomu zrejme chcel pôvodný prevádzkovateľ zabrániť, a preto aj naďalej vysiela, aby udržal návyk poslucháčov. Z prevádzkového hľadiska však ide o veľmi neobvyklú situáciu. Predlžovanie vysielania v období právnej neistoty totiž obvykle prináša ekonomické straty. Reklamní klienti si nebudú objednávať kampane v rádiu, ktoré vysiela bez licencie. Dôvod je jednoduchý – toto vysielanie môže kedykoľvek skončiť. Taktiež akákoľvek investícia do značky je zbytočná, nakoľko Rádio G3 bude z tohto pohľadu skôr či neskôr minulosťou.

A tým, že pôvodná spoločnosť aj naďalej vysiela, sa vystavuje riziku sankcií zo strany Rady pre vysielanie a retransmisiu za možné pirátske vysielanie. Pokuta nemusí prísť hneď, v tomto smere totiž funguje istá zotrvačnosť. Aj keď je momentálne neoprávnené vysielanie takmer jednoznačné, regulátor musí v tomto smere uplatniť klasický úradný postup. To znamená – musí oficiálne požiadať Telekomunikačný úrad o vykonanie meraní na predmetných frekvenciách. Úrad následne vykoná merania v určitej lehote. Odošle vyrozumenie licenčnej rade, a v prípade kladného výsledku bude môcť RVR otvoriť s vysielateľom správne konanie. V rámci neho ešte bude musieť vyzvať Rádio G3 na podanie oficiálneho vysvetlenia, a až potom môže pristúpiť k prípadnému udeleniu pokuty.

Celý proces tak môže trvať až niekoľko mesiacov. Do tej doby Rádiu G3 žiadne praktické sankcie nehrozia. Lenže, ak už príde skutočná sankcia, môže byť pre podobné malé rádio problematicky vysoká.

Bude veľmi zaujímavé sledovať rozuzlenie tejto kauzy. Pre všetkých ostatných vysielateľov však aj naďalej platí odporúčanie, aby vysielali len v rámci mantinelov zákona, a v rámci platnej licencie.

Juraj Koiš | další články autora 04.01 12:05

 • Juraj Koiš hovorí:

  Je fakt, že lokálni klienti sa zrejme v problematike neorientujú, a pokiaľ rádio odvysiela už zazmluvnenú kampaň, tak sa v podstate nič nedeje. Portfólio klientov sa však týmto určite zužuje.

 • Boris hovorí:

  >Reklamní klienti si nebudú objednávať kampane v rádiu, ktoré vysiela bez licencie.<
  Ja myslím, že klientom to môže byť jedno či stanica vysiela s licenciou, alebo pirátsky. Podstatné je oslovenie poslucháčov, ktorí takisto rádio počúvajú bez ohľadu na legálnosť vysielania. Vysielajú takisto cez internet. Čo som chvílu počúval, tak majú lokálnu reklamu, často aj spoza rieky Moravy, z blízkej Břeclavy.

 • MarkízdeSade hovorí:

  rovnako TV13 na strednom slovensku…

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Radio Licencie

Více článků