Telekomunikačný úrad finalizuje parametre kanálov pre DVB-T

Telekomunikačný úrad zorganizoval štvorstranné rokovanie zástupcov regulačných orgánov Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Slovenska o problematike implementácie terestriálneho digitálneho televízneho vysielania DVB-T v prechodnom období, ktoré skončí v roku 2012 úplným vypnutím analógového televízneho vysielania.

TÚ SR si počas rokovaní vyjasnil mnohé zo svojich doteraz otvorených požiadaviek, ktorými vytvoril základné technické podmienky pre riadne DVB-T vysielanie v prechodnom období.


Definitívne technické parametre kanálov pre DVB-T budú pripravené po rokovaniach s regulačnými orgánmi ČR, Rakúska a Maďarska. Dohodnutie definitívnych technických parametrov je nevyhnutnou podmienkou pre vyhlásenie výberových konaní na prevádzkovateľov DVB-T. TÚ SR má podľa zákona o digitálnom vysielaní programových služieb v prvej fáze zrealizovať výberové konanie na prevádzkovateľa multiplexu, ktorý bude zložený z kanálov, ktoré sa nevyužívajú na analógové vysielanie, t.j. z kanálov nad 60. Po uvoľnení analógových kanálov vysielateľmi zrealizuje postupne výberové konanie na prevádzkovateľa multiplexu zloženého z kanálov pod 60 a verejnoprávneho multiplexu.
 
TÚ SR po nadobudnutí účinnosti zákona o digitálnom vysielaní predloží na pripomienkovanie návrh plánu prechodu z analógového na digitálne vysielanie. V pláne prechodu určí najmä lehoty, podmienky a spôsob opúšťania analógového televízneho terestriálneho vysielania, harmonogram a podmienky spúšťania jednotlivých frekvenčných vyhradení tak, aby došlo k začatiu prevádzky jedného multiplexu pre analógových vysielateľov vysielajúcich terestriálnym vysielaním a do konca roku 2012 bolo možné poskytovať na území Slovenskej republiky verejnoprávny terestriálny multiplex… TÚ SR po nadobudnutí účinnosti plánu prechodu vyhlási výberové konanie na prevádzkovateľa multiplexu.


Roman Vavro
hovorca Telekomunikačného úradu SR

Ohlasy | další články autora 29.05 10:43

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Digital Všeobecné

Více článků