Schválená podoba digitálneho zákona je najlepším kompromisom

Poslanci Národnej rady minulý týždeň schválili Zákon o digitalizácii televízneho vysielania, v ktorom zohľadnili pripomienky Slovenskej televízie a súkromných vysielateľov, ale zároveň výrazne zmenili pôvodné tézy, ktoré navrhlo Ministerstvo kultúry. Štátny tajomník ministerstva Ivan Sečík však považuje schválenú podobu zákona za jediný možný kompromis, keďže by mal vyriešiť doterajšie výhrady vysielateľov. Pomerne pozitívne sa o prijatí zákona vyjadrili aj mediálni odborníci Zuzana Mistríková a Miroslav Kollár.

Po prijatí zákona je čas na Technický plán prechodu


Zákon v terajšej podobe je jediným možným kompromisom. Sme radi, že sa nám podarilo dostať vysielateľov za jeden stôl, a že sa ujednotili na ďalšom postupe. Chceli sme predísť situácii, ktorá nastala v Českej republike,” povedal serveru RadioTV štátny tajomník Ministerstva kultúry Ivan Sečík, ktorý sa dlhodobo venuje mediálnej problematike. “Teraz je loptička na strane Telekomunikačného úradu, ktorý musí vydať tzv. Technický plán prechodu. Ten bude vychádzať z mantinelov schváleného zákona, a môže ešte upraviť alebo konkretizovať niektoré termíny,” dodáva Sečík.


Schválený zákon oproti navrhovanej norme posilnil práva a ochranu súčasných vysielateľov. Okrem iného im dáva záruky ochrany terajších analógových frekvencií až do času, kedy sa vyčerpajú všetky možnosti súbežnej analógovej a digitálnej prevádzky. Plnoformátoví vysielatelia ako Markíza a JOJ zároveň dostali možnosť prevádzkovať aj doplnkové monotematické programy, čo im pôvodný návrh zákona neumožňoval. V extrémnom prípade, ak by súčasní vysielatelia chceli zablokovať prístup nových hráčov do terestriálneho vysielania, mohli by si vytvoriť niekoľko nízkorozpočtových monotematických programov a vyčerpať kapacitu digitálnych multiplexov. Ich prípadná dominancia na trhu bola dôvodom, prečo pôvodný návrh zákona neumožňoval kombináciu plnoformátových a monotematických staníc.


Zaplnia súčasní vysielatelia kapacitu multiplexov?


Štátny tajomník Sečík však takéto obavy nezdieľa. Podľa neho sa v dlhodobom horizonte nedá očakávať “zakonzervovanie trhu” súčasnými vysielateľmi. “Neobávam sa, že by terajší vysielatelia účelovo zabrali väčšinu kapacity multiplexov. Predpokladáme, že k dispozícii bude viac priestoru, ako dokáže slovenský trh využiť, a každý, kto bude chcieť vysielať terestriálne, bude mať možnosť.


Prijatý zákon stanovuje niektoré rámcové termíny. Analógové vysielanie by malo byť vypnuté najneskôr v roku 2012, kedy by sa mal naštartovať aj novoprijatý verejnoprávny multiplex. Podrobnosti a prípadné posuny však stanoví Technický plán prechodu, na ktorom pracuje Telekomunikačný úrad. Technický plán je podľa Sečíka dôležitejší ako samotný zákon. “Z hľadiska legislatívy je kľúčové, že bol prijatý tento zákon. Prináša legislatívny rámec pre zavedenie digitálneho vysielania a stanovuje určité hranice. Technický plán však bude konkrétnejší a stanoví presný proces prechodu,” dodáva Sečík.


Poslanec Rafaj neočakáva zvýšenie koncesionárskych poplatkov


Téme digitalizácie sa venovala aj štvrtková relácia Téma dňa na TA3. Zaznelo v nej niekoľko zaujímavých vyjadrení. Napríklad poslanec vládnej strany SNS Rafael Rafaj uviedol, že v súvislosti so zavedením verejnoprávneho multiplexu neočakáva zvýšenie koncesionárskych poplatkov. Predseda Rady STV Miroslav Kollár však bol zdržanlivejší a povedal, že zatiaľ si nevie predstaviť, či bude Slovenská televízia schopná naplniť celý multiplex obsahom. Zároveň pripomenul, že spustenie prvého doplnkového programu STV sa plánuje na budúci rok, a v prvých štyroch rokoch sa zrejme bude musieť spoliehať iba na pokrytie cez satelit a káblové rozvody.


Samotné prijatie digitálneho zákona hodnotí Kollár pozitívne. Podľa neho ale nie je na mieste prehnaný optimizmus, pretože momentálne symbiózne predstavy terajších vysielateľov sa môžu s reálnym príchodom novej konkurencie zmeniť. Zdržanlivo sa vyjadrila aj bývalá riaditeľka Sekcie médií na Ministerstve kultúry Zuzana Mistríková. Podľa nej je prijatie digitálneho zákona len prvým krokom, po ktorom musia nasledovať ďalšie.


Na licenciu vznikne právny nárok


Zaujímavou legislatívnou zmenou v našich podmienkach je zavedenie právneho nároku na získanie licencie. V praxi to znamená, že potenciálni vysielatelia budú mať uľahčený prístup na trh, keď o úspechu či neúspechu ich projektov už nebude rozhodovať Rada pre vysielanie. “Na licenciu vznikne právny nárok. Rozhodujúca bude dohoda vysielateľa s prevádzkovateľom multiplexu,” uzatvára pre RadioTV štátny tajomník Ministerstva kultúry Ivan Sečík.


Pre porovnanie, v susednej Českej republike zostáva tamojšia licenčná rada rozhodujúcim regulátorom. Česká RRTV už pred vyše rokom vybrala prvých šesť nových digitálnych vysielateľov, ktorým udelila licenciu. Kvôli právnym sporom sa však celý proces zastavil a nedá sa odhadnúť, či a kedy vôbec budú môcť nové televízie začať vysielať v DVB-T.

Juraj Koiš | další články autora 02.04 08:41

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Digital Všeobecné

Více článků