RVR rozhodla: Satelit nie je bežný prijímač

Spor medzi káblovým operátorom UPC a satelitnou televíziou Nautik TV rozhodla Rada pre vysielanie a retransmisiu. Jej členovia sa zhodli, že satelitný prijímač nepatrí medzi bežné televízne prijímače a UPC teda nemusí zaradiť Nautik do základného balíka. Pre Nautik to bude znamenať značný úbytok potencionálnych divákov a môže to viesť aj k úbytku ich príjmov.Spor medzi káblovým operátorom UPC a satelitnou televíziou Nautik TV rozhodla Rada pre vysielanie a retransmisiu. Členovia rady sa zhodli na tom, že satelitný prijímač nepatrí do kategórie bežných rozhlasových a televíznych prijímačov, a televízia Nautik tak nemá zákonné právo byť šírená v základnom súbore káblových operátorov a už vôbec nie bezplatne.

UPC nepredĺžilo s TV Nautik zmluvu, oni žiadali o zaradenie do základného balíka

Na RVR sa obrátili zástupcovia TV Nautik potom, čo sa nedokázali dohodnúť na pokračovaní ďalšej spolupráce s káblovým operátorom UPC. Spoločnosť UPC už pred časom informovala, že od 1. marca vyradí túto televíziu zo svojej programovej ponuky. Televízia Nautik reagovala otvoreným listom pre divákov, v ktorom ich oboznámila so svojim výkladom mediálnej legislatívy. Podľa nej by ju kábloví operátori mali šíriť v základnom súbore, a to bezplatne, pretože im to prikazuje §17 Zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý špecifikuje základné podmienky šírenia nezmenených programov: “Prevádzkovateľ retransmisie je povinný zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení, aby do základnej programovej ponuky boli zaradené programové služby vysielateľov na základe zákona a vysielateľov s licenciou, ktoré možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu na telekomunikačné zariadenie, a to obojstranne bezplatne.” Ďalšia veta v tom istom odseku je ešte konkrétnejšia: “Za taký príjem sa nepovažuje príjem kódovaných programových služieb a programových služieb, na ktorých príjem je potrebný osobitný prijímač okrem bežného rozhlasového prijímača alebo bežného televízneho prijímača,” upresňuje mediálny zákon.

Televízia Nautik pri snahe získať právo vstupu do základného súboru vychádzala z definície pojmu telekomunikačného zariadenia, ktoré špecifikuje Zákon o telekomunikáciach, kde sa v paragrafe 3 okrem iného píše: Telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, príjem alebo spracovanie informácií, obrazu, zvuku prostredníctvom vedení alebo prostredníctvom elektromagnetických vĺn.

Mediálne zákony teda explicitne nešpecifikujú pojem “bežný televízny prijímač”. O vyjadrenie sme preto požiadali riaditeľa Kancelárie RVR Ľuboša Kukliša: “Podľa názoru členov Rady je bežný prijímač len taký, ktorý dokáže prijímať terestriálny signal. Na satelitný signál je nutný osobitný prijímač.” Je teda zjavné, že televízia Nautik so svojou sťažnosťou nepochodila.

Dôsledky pre televíziu Nautik

Ako sme už spomínali, UPC sa rozhodla od 1. marca ukončiť šírenie tejto televízie vo všetkých svojich káblových rozvodoch a minulotýždňové rozhodnutie RVR tento zámer nijakým spôsobom neovplyní. Pre Nautik to bude znamenať značný úbytok potencionálnych divákov a môže to viesť aj k úbytku ich príjmov. Prvý výpadok si mohol Nautik “na nečisto” vyskúšať už v polovici decembra, kedy bola táto stanica v káblových rozvodch presunutá na iný, dovtedy neobsadený kanál. Či bude mať vyradenie vplyv na fungovanie televízie tak ukážu už najbližšie mesiace.

Vlado Valaštiak | další články autora 16.01 12:05

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Digital Všeobecné

Více článků