Rádio YES čoskoro začne vysielať v DVB-C v Nitre

Topoľčianske Rádio Yes pripravuje v najbližšom období viaceré novinky. Jednou z nich je rozšírenie dostupnosti svojho vysielania aj cez digitálne káblové rozvody spoločnosti Satro, webkamera v štúdiu ako aj nový prvok v popoludňajšom vysielaní.

Lokálne Rádio Yes sídliace v Topoľčanoch plánuje rozšíriť dostupnosť svojho vysielania aj do káblových rozvodov. Ako nás informoval spolumajiteľ stanice Patrik Bujna, spoločnosť sa už dohodla na zaradení do digitálnej ponuky káblového a MMDS operátora Satro, ktorý by mohol vysielanie sprístupniť v niektorých svojich lokalitách. „Podpísali sme zmluvu so spoločnosťou Satro a už o niekoľko dní by sme mali začať vysielať prostredníctvom služby Satro digital,“ uviedol Bujna. Konkrétne lokality síce neuviedol, ale dá sa predpokladať, že spoločnosť Satro zaradí toto vysielanie minimálne do svojich rozvodov v Nitrianskom kraji, ktorý je domovským regiónom topoľčianskeho vysielateľa. Zaradenie do tejto ponuky avizovalo aj nitrianske Rádio Max, a otvorená je aj spolupráca operátora s ďalšími vysielateľmi.


Okrem zaradenia do digitálneho rastra prichádza Yes s novinkou aj vo svojom programe. Každý piatok venuje popoludňajšie vysielanie konkrétnemu interpretovi, ktorého bližšie sleduje, prípadne sa s ním aj spojí naživo vo vysielaní. Ďalšou novinkou je sprevádzkovanie webovej kamery zo štúdia, ktorá sa zobrazuje poslucháčovi súčasne pri počúvaní zvukového streamu na webe.


Služba Satro digital je jednou z mála retransmisných služieb, ktoré dávajú vo svojom kanálovom rastri priestor aj rozhlasovým staniciam. Vo svojej ponuke avizuje 15 rozhlasových staníc, pričom si však vyhradzuje právo zmeny ponuky, takže počet aj obsadenie rádií sa môže priebežne meniť. Poslucháči majú k dispozícii napríklad tri okruhy Českého rozhlasu, a slovenské stanice zo satelitnej služby Sky Link. Postupné zaradenie lokálnych a regionálnych rádií môže byť zaujímavým obohatením ponuky vzhľadom na nové možností šírenia, ktoré ponúkajú práve digitálne technológie.


V susednej Českej republike je vysielanie rádií v káblových rozvodoch samozrejmým štandardom. Prispievajú k tomu najmä lepšie možnosti tamojšieho trhu, keď počet záujemcov o rozhlasové vysielanie výrazne prevyšuje kapacitné možnosti terestriálneho vysielania. Vďaka tomu sa u našich susedov objavili aj kanály určené výhradne pre káblové rozvody – napríklad skupina žánrových rádií Valc, pražské skečové rádio Limonádový Joe a študentské Radio Akropolis alebo tanečná regionálka Dance radio.


Na Slovensku s podobnou iniciatívou prichádza rozhlasová skupina Jemné melódie, ktorej zástupcovia chcú čoskoro spustiť šesť žánrových staníc určených pre digitálne vysielanie. Záujem o vstup do celoslovenských káblových rozvodov prejavilo aj internetové Rock Jam rádio. Prekážkou pri zaradení tejto stanice do kábloviek je však spôsob distribúcie, keďže kábloví operátori zatiaľ nenaberajú vysielanie z internetu, a prenášajú najmä stanice vysielané cez satelit. Prechod čisto internetového rádia na satelitné vysielanie je však finančne náročný. Okrem prenájmu transpondérovej kapacity na niektorej družici je vysielateľ nútený odvádzať aj podstatne vyššie poplatky autorským organizáciám, keďže na vysielanie cez satelit sa udeľuje licencia, a program podlieha regulácii Rady pre vysielanie a retransmisiu ako aj ustanoveniam príslušnej mediálnej legislatívy.

Juraj Koiš | další články autora 26.02 12:13

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Digital Všeobecné

Více článků