Poslanci schválili zákon o digitálnom vysielaní

Poslanci parlamentu prerokovali a schválili zákon o digitálnom vysielaní, ktorým sa zavádzajú podmienky pre tento spôsob vysielania na pozemných vysielačoch. Prešli aj pozmeňujúce návrhy vysielateľov, ktorými sa zásadne zmenili pôvodné tézy predložené Ministerstvom kultúry. Podľa schválenej normy bude mať Slovenská televízia právo na samostatný multiplex, a súkromní vysielatelia dostanú možnosť prevádzkovať okrem plnoformátových aj doplnkové monotematické programy.

Uspela spoločná iniciatíva vysielateľov


Zmeny vo finálnej podobe zákona vzišli zo spoločnej iniciatívy Slovenskej televízie a terajších súkromných vysielateľov. Najvýznamnejšou vsuvkou je definícia verejnoprávneho multiplexu v DVB-T, v ktorom bude mať vedúce postavenie Slovenská televízia. Pôvodný návrh totiž rátal s tým, že STV bude mať právo obsadiť jednu programovú pozíciu v každom multiplexe, prípadne sa môže individuálne dohodnúť s niektorým operátorom na obsadení celého multiplexu. Nový manažment STV na čele s generálnym riaditeľom Radimom Hrehom však nepovažoval tieto podmienky za dostatočné, a avizoval nutnosť presadiť do zákona zmienku o samostatnom verejnoprávnom multiplexe.


Ten by mal vzniknúť až v roku 2012, pričom do rok 2011 bude mať Slovenská televízia chránené súčasné analógové frekvencie. Prevádzkovateľ verejnoprávneho multiplexu bude mať povinnosť prednostne obsadiť jeho kapacitu televíznymi kanálmi STV, a až v druhom rade kanálmi Slovenského rozhlasu. Televízia bude mať možnosť rozhodovať aj o rozsahu potrebnej verejnej kapacity multiplexu a o spôsobe jej využitia.


Plnoformátoví vysielatelia budú môcť získať doplnkové programy


Súkromným vysielateľom priklepli poslanci možnosť prevádzkovať doplnkové monotematické kanály spolu s jedným plnoformátovým. V pôvodnom návrhu platilo pravidlo, že jeden vysielateľ mohol prevádzkovať buď iba jeden plnoformátový program, alebo viacero monotematických programov. Týmto obmedzením chcelo Ministerstvo kultúry zabrániť prípadnej dominancii terajších plnoformátových vysielateľov na trhu.


Schválená podoba zákona tieto prekážky odstránila. Plnoformátoví vysielatelia budú môcť prevádzkovať ľubovoľný počet monotematických staníc, naďalej však budú môcť vysielať iba jeden plnoformátový program. Obsahovou reguláciou programov bude naďalej poverená Rada pre vysielanie a retransmisiu, technická regulácia prejde na Telekomunikačný úrad. Nový zákon by mal začať platiť 31. mája 2007. Definitívne vypnutie analógového vysielania na území Slovenska sa predpokladá až v roku 2012.

Juraj Koiš | další články autora 29.03 03:19

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Digital Všeobecné

Více článků