Podrobnosti z memoranda vysielateľov o digitalizácií

Ako sme už informovali, generálni riaditelia štyroch najvýznamnejších slovenských televízií tento týždeň podpísali Memoradum o princípoch spoločného postupu televíznych vysielateľov pri prechode na DVB-T. Šéfovia Slovenskej televízie, Markízy, JOJ a TA3 vyjadrili súčinnosť pri zavedení digitálneho vysielania, pričom v memoradne špecifikovali viacero návrhov k pripravovanému zákonu o digitálnom vysielaní.

My, Vysielatelia ako prevádzkovatelia analógového pozemného vysielania chceme postupovať s vedomím maximálnej zodpovednosti voči televíznym divákom. Preto deklarujeme spoločnú vôľu dospieť k dohode týkajúcej sa prechodu z analógového na digitálne vysielanie,” píše sa na úvod v texte memoradna. Konkrétne predstavy vysielateľov o tejto dohode približujú ďalšie riadky memoradna. “Návrh zákona o digitálnom vysielaní v predloženej podobe nie je v úplnom súlade s predstavami Vysielateľov o právnom rámci po prechode na digitálne vysielanie. Vysielatelia upozorňujú, že v legislatívnom procese je potrebné urobiť niekoľko významných zmien zabezpečujúcich bezproblémový prechod Slovenskej republiky na televízne vysielanie v štandarde DVB-T.


Vysielatelia varujú pred vážnymi komplikáciami


Prijatie súčasnej podoby plánu prechodu by podľa vysielateľov viedlo k vážnym komplikáciám v procese digitalizácie. Bola by podľa nich ohrozená schopnosť Slovenskej republiky splniť medzinárodné záväzky v oblasti televízneho vysielania bez hrozby závažných právnych následkov a hospodárskych strát. Vysielatelia v memoradne preto navrhujú viacero zmien v pripravovanom zákone. Žiadajú napríklad ochranu dostupnosti signálu terestriálne vysielaných celoplošných a multiregionálnych televíznych programov prostredníctvom pozemného vysielania počas celého obdobia prechodu na DVB-T a zachovanie porovnateľného pokrytia signálom počas prechodu.


Výmenou za tieto garancie vysielatelia deklarujú, že budú mať vôľu postupovať spoločne pri optimálnom využití frekvenčného spektra v čase prechodu na DVB-T. Zároveň podporia podľa nich legitímnu požiadavku verejnoprávnej televízie na vybudovanie vlastného multiplexu, a predložia spoločný pozmeňovací návrh k pripravovanému ‘digitálnemu zákonu’, ktorý  odstráni nedostatky aktuálneho znenia návrhu zákona a neznevýhodní postavenie vysielateľov v procese digitalizácie.


Obmedzuje návrh zákona súčasných vysielateľov?


V záverečnom odstavci sa súčasní vysielatelia zhodli na tom, že terajšia podoba návrhu obsahuje “obmedzujúce ustanovenia, ktoré fakticky znemožňujú súčasným prevádzkovateľom televízneho vysielania a poskytovateľom telekomunikačných služieb usilovať sa za spravodlivých podmienok o zachovanie relevantného postavenia na trhu.” Z tohto dôvodu vysielatelia vyjadrili vôľu napomôcť k tomu, aby sa čo najkratšom čase podarilo vytvoriť optimálny regulačný rámec pre prechod Slovenskej republiky z analógového na digitálne televízne vysielanie.

Juraj Koiš | další články autora 09.03 03:17

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Digital Všeobecné

Více článků