Česká digitálna novela zavedie registrácie namiesto licencií

České televízie v digitálnom prostredí už nebudú potrebovať pre svoju činnosť klasické vysielacie licencie, ktoré sa udeľovali vo výberových konaniach, ale postačia im registrácie, ktoré sú dnes bežné v káblovom a satelitnom vysielaní. Liberalizácia televízneho trhu by mala nastať po definitívnom vypnutí analógového vysielania. Podobný model sa bude praktizovať aj na Slovensku.

Dnes známe licenčné konania môžu byť minulosťou


Nový model televízneho trhu v ére pozemného digitálneho vysielania prichádza v čase vrcholiacich diskusií o podobe tzv. digitálnej novely mediálnej legislatívy. Až doteraz mala regulačnú právomoc pri udeľovaní licencií televíznym vysielateľom česká Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie. Jej rozhodnutia však boli neúspešnými účastníkmi často napadnuté na súde, a neskôr zrušené. Z tohto dôvodu sa do éteru nedostala ani šestica nových televízií, ktoré ako prvé získali licencie pre digitálne vysielanie DVB-T.


V rámci verejných diskusií sa možnosť úplnej liberalizácie udeľovania televíznych licencií príliš nespomínala. Minulý týždeň však prišli navrhovatelia s kompromisným riešením, ktoré vytvorí jednoduchšie možnosti vstupu na trh pre nových vysielateľov. Kým doteraz o úspechu či neúspechu jednotlivých projektov rozhodovala licenčná rada vo výberových konaniach, v budúcnosti sa už jej rozhodovacia právomoc stratí. Na trh budú môcť vstúpiť noví hráči bez verejnej súťaže, ale budú sa musieť dohodnúť s prevádzkovateľom multiplexu na zaradení práve svojho programu. Zjednodušene povedané, prevádzkovatelia terestriálnych multiplexov tým získajú právomoci rozhodovať o programoch, ktoré šíria, podobne ako to dnes robia napríklad kábloví operátori.


Inšpirácia zo Slovenska?


Podobný model usporiadania televízneho trhu sa očakáva aj na Slovensku. Približne pred rokom sa v rôznych médiách písalo o pripravovanej revolučnosti slovenského digitálneho zákona. Do jeho znenia sa dostali ustanovenia, ktoré priniesli dereguláciu pri udelovaní licencií pre DVB-T. Stačí sa zaregistrovať, a na licenciu budete mať aj u nás právny nárok. Konečná podoba prijatého zákona však nie je pre nových vysielateľov veľmi priaznivá. Jednak zaviedla ochranu frekvencií terajších analógových vysielateľov, čo v praxi znamená, že až do roku 2012 nebudú môcť vstúpiť noví plnohodnotní hráči na televízny trh. Zároveň umožnila, aby aj súčasné plnoformátové stanice vytvárali ďalšie monotematické kanály, čo môže poškodiť nových vysielateľov. V extrémnom prípade sa môže stať, že Markíza, JOJ a STV môžu svojimi novými stanicami zaplniť celú programovú kapacitu multiplexov.


Podobná obava je ešte viac opodstatnená na českom trhu. Tamojší líder trhu, televízia Nova už avizovala snahu spustiť vysielanie vo vysokom rozlíšení HDTV, ktoré je oveľa náročnejšie na kapacitu, a dokáže zabrať priestor v jednom celom multiplexe. Ak berieme do úvahy, že pri použití kódovania MPEG-2 bude možné celoplošne šíriť viac ako 24 televíznych programov (podľa počtu multiplexov), je stále dosť možné, že by túto kapacitu mohli zaplniť súčasní analógoví hráči. Zákon totiž nebráni tomu, aby Nova napríklad vytvorila desať doplnkových kanálov. Programových možností je viacero – od vysielania samostatných kanálov s vysokým rozlíšením HDTV až po vytváranie mutácií hlavných programov s časovou štruktúrou posunutou o jednu hodinu. Napríklad, vo Veľkej Británii je bežné, že niektoré stanice majú okrem svojho hlavného programu aj kanál s číslovkou +1. Program na oboch kanáloch je totožný, vo verzii +1 je však s hodinovým oneskorením.


Pôvodní vysielatelia môžu tažiť z preferencií divákov


Otázkou zostáva, či sa spúšťanie nových kanálov len s cieľom zablokovať prípadnú konkurenciu finančne oplatí. Cena za celoplošné šírenie jedného televízneho programu v DVB-T môže byť približne 80 miliónov korún. V prvých rokoch po vypnutí analógového vysielania sa všeobecne neočakáva drastický pokles sledovanosti dnešných analógových programov. Ich viac ako desaťročná prítomnosť na trhu môže byť rozhodujúcou zbraňou v boji o diváka, aj v digitálnom prostredí.


Už dnes funguje v niektorých oblastiach digitálne vysielanie, ale diváci nie sú motivovaní ho využívať napriek tomu, že oproti štandardnej analógovej ponuke majú k dispozícii aj dva doplnkové programy verejnoprávnej Českej televízie. Divácke preferencie sú však naďalej nastavené na štyri analógové programy, ktoré sú pre väčšinu divákov prijímajúcich signál cez bežnú anténu dostačujúce.

Juraj Koiš | další články autora 18.07 06:24

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Digital Všeobecné

Více článků