TÚ SR odviedol do štátneho rozpočtu takmer 500 miliónov Sk

Telekomunikačný úrad v roku 2007 obohatil štátny rozpočet o sumu necelých 500 miliónov korún. Plánovaný príjem sa podarilo prekročiť takmer o polovicu, pričom najväčší podiel na prijmových hodnotách mala správa frekvenčného spektra.

Za rok 2007 Telekomunikačný úrad SR priniesol do štátneho rozpočtu 494,6 miliónov korún, čo je o 54,3 % viac oproti plánovanému príjmu. Nárast príjmu bol spôsobený najmä budovaním sietí podnikmi („telekomunikačnými operátormi“) a celkovým rozvojom sektora. Výdavky úradu boli na úrovni 110,2 mil. Sk.


Najväčší podiel na príjme TÚ SR mala správa frekvenčného spektra vo výške 435,4 miliónov korún, z toho príjmy za frekvencie pre pevnú a družicovú službu tvorili 253 mil. Sk. Príjmy za používanie (telefónnych) čísel operátormi bol na úrovni 6,8 mil. Sk. Spolu 891 operátorov poskytujúcich elektronické komunikačné siete a služby celkovo prispelo do rozpočtu zaplatením administratívnych úhrad vo výške 49,2 mil. Sk. Z uvedeného počtu 237 podnikov nezaplatilo žiadnu úhradu, lebo nemalo v predchádzajúcom období tržby (zväčša sa len pripravovali na podnikanie). Ďalších 396 podnikov zaplatilo, vzhľadom na ich nízke tržby, len minimálnu úhradu vo výške 1 tisíca Sk. Vo väčšine prípadov to boli začínajúci podnikatelia, alebo lokálni malopodnikatelia, ktorí poskytujú siete a služby v obciach, prípadne na sídliskách miest.

Roman Vavro | další články autora 15.05 02:09

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Digital Technika

Více článků