TÚ SR vydal povolenie pre DVB-T vysielač v Prešove

dvbTelekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na prevádzkovanie vysielača DVB-T v Prešove za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Prešovský vysielač bude vysielať na K64 a bude súčasťou siete 1. multiplexu. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 23.2.2010.


TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii s MPEG-4“.

Základné parametre vysielania:

  • – kanál: K64
  • – počet nosných: 8k
  • – modulácia: 64-QAM
  • – ochranný interval: 1/4
  • – kódový pomer: 2/3
  • – vertikálna polarizácia
  • – maximálny výkon ERP v nulovej rovine: 2870 W
  • – umiestnenie vysielača: kóta Pod Šibeňom (310 + 28 m)

Dočasný vysielač v Prešove, ktorému končí platnosť povolenia, mal povolený maximálny výkon ERP v nulovej rovine 500 W. Platnosť povolenia nového vysielača je do 31.5.2015.

Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

//TS TUSR

Tlačové správy | další články autora 24.02 01:10

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Digital Licencie

Více článků