Další články autora Roman Vavro

TÚ SR začal výberové konania na prevádzkovateľa DVB-T

TÚ SR začal výberové konania na prevádzkovateľa DVB-T

Rubrika:

Dňa 14. mája 2009 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (SME) a na internete dve výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní. Výzvami sa začínajú dve výberové konania na pridelenie frekvencií pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov a pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T ... Více

| 14. 05. 2009 10:54 | Nekomentované
TÚ SR začal výberové konanie na prevádzkovateľa DVB-T

TÚ SR začal výberové konanie na prevádzkovateľa DVB-T

Rubrika:

Dnes zverejnil Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vo svojom vestníku, v celoštátnom denníku Hospodárske noviny a na svojej internetovej stránke výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania prevádzkovateľa (riadneho) digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T), resp. prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov. Víťaz výberového konania bude musieť začať s komerčnou prevádzkou najneskôr ... Více

| 20. 08. 2008 10:25 | Komentáre (9)
TÚ SR odviedol do štátneho rozpočtu takmer 500 miliónov Sk

TÚ SR odviedol do štátneho rozpočtu takmer 500 miliónov Sk

Rubrika:

Telekomunikačný úrad v roku 2007 obohatil štátny rozpočet o sumu necelých 500 miliónov korún. Plánovaný príjem sa podarilo prekročiť takmer o polovicu, pričom najväčší podiel na prijmových hodnotách mala správa frekvenčného spektra. ... Více

| 15. 05. 2008 14:09 | Nekomentované
TÚ SR prijal Technický plán prechodu na DVB-T

TÚ SR prijal Technický plán prechodu na DVB-T

Rubrika:

Dnes bolo v Zbierke zákonov vydané Oznámenie Telekomunikačného úradu SR o vydaní všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa určujú podmienky prechodu z analógového na digitálne televízne terestriálne vysielanie DVB-T (plán prechodu). Opatrenie úradu nadobúda účinnosť 1. mája 2008. Vydaním tohto predpisu sa reálne začína proces prechodu z analógového na digitálne vysielanie v Slovenskej repub ... Více

| 25. 04. 2008 03:07 | Jeden komentár
TÚ SR: Privátni vysielatelia môžu zablokovať digitalizáciu

TÚ SR: Privátni vysielatelia môžu zablokovať digitalizáciu

Rubrika:

Telekomunikačný úrad dnes prostredníctvom tlačovej správy vyslovil znepokojenie nad vývojom okolo zavádzania digitálneho vysielania DVB-T na slovenskom trhu. Hovorca TÚ SR Roman Vavro hovorí, že súčasní analógoví vysielatelia napriek verbálnym deklaráciám o podpore digitalizácie v skutočnosti vznášajú neúmerné požiadavky, ktorými sa snažia tento proces zablokovať. S privátnymi vysielateľmi jednotn ... Více

| 28. 01. 2008 17:00 | Komentáre (5)

1